Ansatte – Universitetsledelsen

Tilbake til enheten

Ansatte – Universitetsledelsen

Michalsen, Bård Borch

Viserektor
Universitetsledelsen
Campus Harstad
+4777058221
Forskningsinteresser:

Medlem av forskergrupper:

- Organisasjon og ledelse

- Strategi, styring og ledelse


Heitmann, Gøril

Assisterende direktør
Universitetsledelsen

Ruud, Kenneth

Teoretisk og beregningsbasert kjemi, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences
Universitetsledelsen
Forskningsinteresser:

Kenneth Ruud is a professor of theoretical chemistry at the University of Tromsø - The Arctic University of Norway (Norway). He received his Ph.D. degree from the University of Oslo in 1998 (supervisor Trygve Helgaker) and spent 2 years as a postdoctoral fellow in San Diego with Peter Taylor before moving to Tromsø in 2001. His main research interests are development of new ab initio methods for the study of molecular properties for non-relativistic and relativistic methods. Additional interests include solvent effects (continuum and QM/MM methods) and vibronic and relativistic effects. He is an author of several quantum chemistry program: Dalton, Dirac, ReSpect, and OpenRSP.

Research ID: E-5947-2010
Publon: https://publons.com/a/462588/


Olsen, Dag Rune

Seniorrådgiver
Universitetsledelsen

Jakobsen, Wenche

Prorektor utdanning og kvalitet
Universitetsledelsen

Fossland, Jørgen

Direktør
Universitetsledelsen
ADM A 374
+4777644987

Eikeland, Sveinung

Viserektor
Universitetsledelsen
Alta, Btr. 1-2-3
+4778450315

Husebekk, Anne

Rektor
Universitetsledelsen
Forskningsinteresser:

Basal immunologi med vekt på trombcyttimmunologi
Neonatal alloimmun trombocyttopeni
Translasjonsforskning