Ansatte – Universitetsledelsen

Tilbake til enheten

Ansatte – Universitetsledelsen

Olsen, Dag Rune

Rektor
Universitetsledelsen

+4777649181

Steinbakk, Annikken

Personvernombud
Personvernombudet
Fellesadministrasjonen

Varberg, Torill

Studentombud
Personvernombudet
Fellesadministrasjonen