Ansatte – Universitetsledelsen

Tilbake til enheten

Ansatte – Universitetsledelsen

Bakkevold, Joakim

Personvernombud
Ombud ved UiT
Fellesadministrasjonen

Brekke, Camilla

Prorektor forskning og utvikling / Professor
Universitetsledelsen
Fellesadministrasjonen

Buseth, Lars

Seniorrådgiver
Rektors stab
Fellesadministrasjonen

Gjærum, Rikke Gürgens

Viserektor
Universitetsledelsen
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Harstad
+4777058330

Haug, Bente

Viserektor
Universitetsledelsen
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Mikkelsen, Britt Anita

Administrativ lederstøtte
Rektors stab
Fellesadministrasjonen
B 346
+4777646781

Olsen, Dag Rune

Rektor
Universitetsledelsen
Fellesadministrasjonen

Sempler, Julia Holte

Stabsdirektør i universitetsledelsen
Universitetsledelsen
Fellesadministrasjonen

Steinveg, Britt Elin

Seniorrådgiver
Rektors stab
Fellesadministrasjonen

Svendsen, Hege

Seniorrådgiver
Rektors stab
Fellesadministrasjonen

1-10 av 12 | Siste 2