Butler, Lynn

Førsteamanuesis
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Norreen-Thorsen, Marthe

Postdoktor
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Odeberg, Jacob

Professor/Overlege
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Struck, Eike Christopher

Forsker
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Vik, Anders

Førsteamanuensis II
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet