Butler, Lynn

Førsteamanuesis
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Kim, Jeong Yeon

Postdoktor
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Norreen-Thorsen, Marthe

Stipendiat
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Odeberg, Jacob

Professor/Overlege
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Struck, Eike Christopher

Stipendiat
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet

Öling, Sofia Maria

Stipendiat
Translational Vascular Research Group
Det helsevitenskapelige fakultet