Meng, Wei

Stipendiat
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Paulssen, Ruth H

Professor
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Karlsholm, Line Strand

Stipendiat
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Fenton, Christopher Graham

Post doktor
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Ray, Mithlesh Kumar

Stipendiat
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Anderssen, Endre

Førsteamanuensis
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet

Ahmad, Rafi

Førsteamanuensis
Klinisk bioinformatikk
Det helsevitenskapelige fakultet