Ansatte – Seksjon for prosjektgjennomføring

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for prosjektgjennomføring

Berntsen, Kjell Paul

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Guttormsen, Per Egil

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Hansen, Tom Jarle

Overingeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Nilsen, Ørjan André

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Owren, Bjørn Berge

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Pedersen, Kjell Hugo

Overingeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Ratama, Robin Valter

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Rødum, Tor N.

Seksjon for prosjektgjenomføring
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen