Johansen, Mia Marie Josefsen

Universitetslektor og kullansvarlig for kull Kirkenes kull 22V
Desentralisert sykepleie i Alta
Det helsevitenskapelige fakultet

Mikkelsen, Karin

Høgsk-/øvingslærer
Desentralisert sykepleie i Alta
Det helsevitenskapelige fakultet