Bobrik, Miroslav

Stipendiat
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Bruckmüller, Henrike

Førsteamanuensis
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Dravecka, Maria

Stipendiat
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Hogseth, Rune

Senioringeniør. Verneombud ved Institutt for Farmasi.
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Ljones Wetting, Hilde

Førsteamanuensis, Farmakologisk forskningsgruppe
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Mikkola, Ingvild

Professor i Molekylærbiologi
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Seternes, Ole Morten

Gruppeleder for forskningsgruppen Cellesignalering og målrettet terapi
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet

Spangenberg, Hélène

Overingeniør
Cellesignalering og målrettet terapi
Det helsevitenskapelige fakultet