Óturai, Gabriella

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Forskningsinteresser:
  • sosial-kognitiv utvikling
  • utvikling av hukommelse, utsatt imitasjon
  • utvikling av kunnskap om gjenstander og kategorisering
  • småbarns medieopplevelser

Hernik, Mikołaj

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Forskningsinteresser:

Infant perception and cognition

Perception of animacy and agency


Abels, Monika

Førsteamanuensis
Barns utvikling

Johansen, Linda

Stipendiat
Barns utvikling
Forskningsinteresser:

- Sosial-kognitiv utvikling
- Imitasjon  
- Sosial kompetanse
- Sinnsforståelse
- Småbarns bruk av digitale medier og medieopplevelser