Abels, Monika

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet
Kontor
+4777645343

Hernik, Mikołaj

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Vårinn Hauan

Vit. assistent
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Óturai, Gabriella

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet