Abels, Monika

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Flatebø, Solveig

Stipendiat
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Hernik, Mikołaj

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Johansen, Linda

Stipendiat
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Nilsen, Vårinn Hauan

Vit. assistent
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet

Óturai, Gabriella

Førsteamanuensis
Barns utvikling
Det helsevitenskapelige fakultet