Plotnikova, Daria

Rådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Ericsson, Lise Bang

Faggruppeleder personal og organisasjon
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Sletbakk, Christine Greger

Seniorrådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Moen, Geir Magne

Seniorrådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Sund, Eirik

Seksjonssjef økonomi og forskningsstøtte
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Lagaard, Helge

Seniorrådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Solberg, Christina

Seniorrådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Kvernelv, Wenche Berg

Rådgiver
Stab IVT-fak
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

1-10 av 14 | Siste 4