Bang, Berit

Professor II
Molekylær farmakologi og toksikologi
Forskningsinteresser:

Yrkeseksponering for bioaerosoler, sjømatallergener, sjømatproteaser i marine biobaserte industrier;  proteaseaktiverte reseptorer; Yrkesrelatert astma, allergi og andre overførlsomhetsreakjsoner i sjømatindustri


Rahman, Fatema

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi

Wushur, Imin

Overingeniør
Molekylær farmakologi og toksikologi
Forskningsinteresser:
  • Molecular modeling, docking and scoring, Molecular dynamic simulation, combined quantum mechanics-molecular mechanics (QMMM) studies
  • Small molecular binding assays and enzyme kinetic studies
  • Therapeutic inhibitor design to disease related human enzymes

Kristiansen, Kurt

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi
Forskningsinteresser:

Struktur og funksjon av G-proteinkoblede reseptorer
Studier av legemidler og deres interaksjoner med membranproteiner.


Russotto, Clizia

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi

Sylte, Ingebrigt

Professor, forskningsgruppeleder,
Molekylær farmakologi og toksikologi
Forskningsinteresser:

Reseptorer og transportproteiner i CNS som mål for legemidler

Molekylære mekanismer og inhibering av bakterielle og humane zink proteaser


Gabrielsen, Mari

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi

Føreland, Solveig

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi

Grgic, Miriam


Molekylær farmakologi og toksikologi