Bang, Berit

Professor II
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Gabrielsen, Mari

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Kristiansen, Kurt

Førsteamanuensis, fagenhetsleder
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Rahman, Fatema Amatur

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Russotto, Clizia

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Sylte, Ingebrigt

Professor, forskningsgruppeleder
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

Wushur, Imin

Overingeniør
Molekylær farmakologi og toksikologi
Det helsevitenskapelige fakultet

+4777620975