Andreassen, Ole Egil Distad

Førsteamanuensis
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Bolle, Jan Robin

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Engelseth, Per

Professor i logistikk
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Navjord, Anders Lorvik

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Nilsen, Linda

Universitetslektor II
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Olsson, Tom-Ronny

Universitetslektor II
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Persson, Hanna

Assisterende instituttleder campus Narvik og universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Ravlo, Knut

Universitetslektor
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Tufthaug, Jorunn

Studierådgiver / Personal på Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Handelshøgskolen ved UiT i Narvik
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi