Gustavsen, Anneliisa

Spesialbibliotekar musikk
Musikkbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Krognessveien (Musikkkonservatoriet)
+4777660573

Malm, Inger-Mari

Hovedbibliotekar. Fagansvarlig musikk. Daglig leder Musikkbiblioteket UIT
Musikkbiblioteket
Universitetsbiblioteket
Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660538