Diaz Canova, Diana Karina

Stipendiat
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Marken, Marianne

Avdelingsingeniør
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Moens, Ugo Lionel

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Csoboz, Balint

Postdoktor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Ludvigsen, Maria A.

Overingeniør
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)

Sveinbjørnsson, Baldur

Professor
Molekylær inflammasjon forskningsgruppe (MIRG)