Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Jensen, Marion

Ekspedisjon,gjestekort,superbruker Chess stoffkartotek
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Lia, Karin

HMS rådgiver: beredskapsarbeid, risikovurderinger, fagperson farlig avfall, kontaktperson bygg, kontaktperson bedriftshelsetjenesten, veiledning terminalbriller, rådgivning HMS
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Mortensen, Laila Katrine Woll

1364 Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Jobber med:
Økonomi / Regnskap / Bilag / Budsjett

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Høydal, Anne

Personal (HR), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Virtosu, Ana-Maria


Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

+4777660483

Maltceva, Kseniia

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Heimland, Gøril

Økonomi, UBW ON, UBW Prod
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Haukås, Tore

Saksbehandler innkjøp
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

1-10 av 14 | Siste 4