Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Tilbake til enheten

Ansatte – Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak

Sommerlund, Camilla Otting

Unge arbeidstakere
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Lia, Karin

HMS rådgiver: rådgivning om HMS og beredskap, risikovurderinger, veiledning i håndtering av farlig avfall, kontaktperson bedriftshelsetjenesten, veiledning databriller
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Mortensen, Laila Woll

Seniorrådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
Jobber med:
Økonomi / Regnskap / Bilag / Budsjett

Hansen, Christian

Assisterende fakultetsdirektør
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Haugan, Gerd Anne


Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Høydal, Anne

Personal (HR- ansvarlig på delegasjon), Organisasjonsutvikling, leder- og medarbeiderutvikling, karriereutvikling
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Nyang-Jørgensen, Maria

Rådgiver
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Virtosu, Ana-Maria

Konsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

+4777660483

Maltceva, Kseniia

Førstekonsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Andersen, Siri

Konsulent
Seksjon for organisasjon og økonomi BFE-fak
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

1-10 av 16 | Siste 6