Ansatte – Ledelse og administrasjon i Harstad

Tilbake til enheten

Ansatte – Ledelse og administrasjon i Harstad

Arnesen, Karl Erik

Direktør
Stab
Fellesadministrasjonen
Campus Harstad
+4777058110

Reginiussen, Ruth Eva

Konsulent
Stab
Fellesadministrasjonen
Campus Harstad
+4777058242

Silester, Live Schjøtner

Konsulent
Stab
Fellesadministrasjonen
Campus Harstad
+4777058205

Vang, Bjørn

Seniorrådgiver, UiT Harstad
Stab
Fellesadministrasjonen
Campus Harstad
+4777058112

Bøe, Lisbeth Paulsen

Rådgiver
Stab
Fellesadministrasjonen
Campus Harstad
+4777058126