Barnevern - meldinger og undersøkelser

Portrettbilde

Sturla Fossum

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

Effekten av behandlingstiltak, barn og unges psykiske helse, barnevern

Portrettbilde

Camilla Lauritzen

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse, barn av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre, barn som pårørende, barnevern, tjenesteforskning: kunnskapsbaserte tjenester for barn og unge. 

 

Portrettbilde

Svein Arild Vis

Enhet: Forskningsgruppe for barne- og familievern

Forskningsinteresser:

Barnevernets meldings og undersøkelsesarbeid

Virkning av hjelpetiltak og omsorgstiltak i barnevernet

Barnevernets beslutningsprosesser

Bruk av administrative data i ledelse og kvalitetsutvikling

 

 

 

fuf-kom-formidling@hjelp.uit.no