Portrettbilde

Mona Martnes

Enhet: Det juridiske fakultet

Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett