Portrettbilde

Mona Martnes

Enhet: Felles Jurfak

Forskningsinteresser:

Barnerett, menneskerettigheter, sivilprosess, forvaltningsrett og strafferett