Portrettbilde

Henriette Kyrrestad

Enhet: Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)

Forskningsinteresser:

Barn og unges psykiske helse

Mobbing og nettmobbing

Alkohol- og rusforebyggende tiltak

Evaluering og utvikling av forebyggende og helsefremmende tiltak for barn og unge

Kvantitative forskningsmetoder