Alle fakulteter

På denne sida finner du oversikt over eksamener og eksamensrom for eksamener som pågår i dag: 12.12.2019 (dagens dato) ved UiT Norges arktiske universitet. Eksamener er alfabetisk sortert etter emnekode. Bruk nedtrekksmenyen for å finne ditt fakultet/institutt.

BED-1004 Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Klasserom 1 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta
Hall del 2 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø
Kantine (Sleggesvingen 15) Elektrobygget
Klasserom 9 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Klasserom 2 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
B130 Eksamensrom PC (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
Auditorium Maximum (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
B154 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø
K1.04 Eksamensrom (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

BED-1004NETT Skriftlig Vadsø

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta
Klasserom 4 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
A4272 - Visualiseringslab A-Blokken
402 Seminarrom (Kirkenes) UiT i Kirkenes Kirkenes
Hall del 1 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø
Meet Ullevaal Annet (rom og steder ikke ved UIT) Annet

BED-1004NETT Skriftlig Finnsnes

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Storslett

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

BED-1004NETT Skriftlig Oslo

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta
Klasserom 4 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
A4272 - Visualiseringslab A-Blokken
402 Seminarrom (Kirkenes) UiT i Kirkenes Kirkenes
Hall del 1 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø
Meet Ullevaal Annet (rom og steder ikke ved UIT) Annet

BED-2020 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
123 123 123 123 123 123 123 123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Klasserom 6 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Klasserom 203 Havnegata 1
Rom 2108, Seminarrom (Alta) Campus Alta Byggetrinn 2 Alta
A4272 - Visualiseringslab A-Blokken
A4273 - Kontrollrom A-Blokken
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta
Rom 2107, Seminarrom (Alta) Campus Alta Byggetrinn 2 Alta
Hall del 2 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

BNS-1002 Take home assignment - Alta

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 09.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 09:00

BNS-1002 Take home assignment - Nett

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 09.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 09:00

BVE-1012 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom P178, Parilla Campus Alta: Paviljong 1, 2, 3 og m.bygg
Rom P179, Sarikoski Campus Alta: Paviljong 1, 2, 3 og m.bygg

BVE-1512 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Klasserom 204 Havnegata 1
Klasserom 7 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Klasserom 8 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad

ERN-1000 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

ERN-3000 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 6 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

FIL-1026 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 1 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

FSK-2020 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 28.11.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

FYS-0100 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø

HIF-3010 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

HIF-3107 Oppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

HIS-3005 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 05.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

IDR-0110 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 05.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

INF-3910-7 Written

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 2 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

ITE1833 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
For informasjon om hvor eksamen skal gjennomføres, kontakt eksamen@support.uit.no.

ITE1850 Skriftlig klasse Narvik og nettstudenter

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
123 123 123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Plan 3 rom til bruk for eksamen Teorifagbygget hus 1 Tromsø
Rom P179, Sarikoski Campus Alta: Paviljong 1, 2, 3 og m.bygg
Gymsal (Sleggesvingen 15) Elektrobygget
Rom andre steder Andre steder Annet

ITE1902 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Klasserom 7 (Harstad) Havnegata 5-7 Harstad
Rom P179, Sarikoski Campus Alta: Paviljong 1, 2, 3 og m.bygg
Gymsal (Sleggesvingen 15) Elektrobygget
FU-ØST Annet (rom og steder ikke ved UIT)
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

ITE1917 Avsluttende skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
123 123 123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Undervisning Campus Helgeland
Gymsal (Sleggesvingen 15) Elektrobygget
Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Annet
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

LRU-3300 Semesteroppgave

Eksamensform: Semesteroppgave
Oppgaven utleveres: 05.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

MDA-1010 Medieprodukter

Eksamensform: Mappevurdering
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

MDA-1010 Rapport

Eksamensform: Rapport
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

PSY-1012 Skriftlig prøve

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 3 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø
B130 Eksamensrom PC (Tromsø) Administrasjonsbygget Tromsø

REI-1005 Individual semester paper

Eksamensform: Semesteroppgave
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

REI-3012 Written home exam

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 15.10.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

SOA-1004 Hjemmeeksamen

Eksamensform: Hjemmeeksamen
Oppgaven utleveres: 05.12.2019
Utleveringstidspunkt: 09:00
Innleveringsfrist: 12.12.2019
Innleveringstidspunkt: 14:00

SSO-1012 Skriftlig skoleeksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 4 timer
Eksamensrom Bygning Campus
Rom A102, Kultursalen (Alta) Campus Alta Byggetrinn 3 Alta
Rom 2107, Seminarrom (Alta) Campus Alta Byggetrinn 2 Alta
Rom 2108, Seminarrom (Alta) Campus Alta Byggetrinn 2 Alta

STV-3006 Skriftlig eksamen

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 3 timer
123
Eksamensrom Bygning Campus
Hall del 1 Kraft sportssenter (Tromsø) Kraft sportssenter Tromsø

TYS-1013 Muntlig eksamen

Eksamensform: Muntlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Informasjon om hvor eksamen skal avholdes får du i Canvas.

YGR1601 Teknisk realfag - del 1

Eksamensform: Skriftlig eksamen
Eksamensdato: 12.12.2019
Eksamensstart: 09:00
Varighet: 5 timer
123 123
Eksamensrom Bygning Campus
Gymsal (Sleggesvingen 15) Elektrobygget
Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Annet