Vår Mathisen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 

Førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i ergoterapi, Institutt for helse - og omsorgsfag


 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives
  Routledge 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Vigdis Nygaard :
  Brukermedvirkning i Sápmi
  Universitetsforlaget 2021
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Brukermedvirkning i samiske områder. Praktisering av urfolkskunnskap innen psykisk helsevern.
  Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 23. desember 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Siv Kvernmo :
  "We belong to nature": Communicating Mental Health in an Indigenous Context
  Qualitative Social Work 23. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Collaborative research as democratic knowledge development
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Hva fremmer godt samarbeid om brukermedvirkning? Kvalitativ forskning på temaet innen psykisk helse og rus i Norden og Sapmi 2012- 2022.
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Lansering av rapporten Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Jannie Jentoft :
  Development of Therapeutic Competence throug VR-technology. Is that possible?
  2023
 • Vår Mathisen, Marianne Olsen, Mari Haugan, Astrid Vekve Nymo, Rita Jannie Jentoft :
  Ergoterapipraksis i Nord-Norge: fra grensen mot Trøndelag til arktiske nord og østover.
  Ergoterapeuten 2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen :
  Developement of Therapeutic Competences through VR-technology. How is that possible?
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Presentasjon av rapporten "Hva fremmer brukermedvirkning?En oversikt over kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sápmi 2012-2022
  2023
 • Vår Mathisen :
  Myndiggjørende sosialt arbeid del.
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Det ungdommene savner og setter pris på
  2023
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  Presentasjon av ungdomsstudien, HelseIntro
  2023
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Kvalitativ forskning på brukermedvirkning innen psykisk helse og rus i Norden og Sàpmi 2012-2022
  2023 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  " Vi vil ikke prate om sykdom, men om hverdagen"
  Ergoterapeuten 2022 ARKIV
 • Louise Holst Andersen, Rita Sørly, Vår Mathisen, Mona Ghanei :
  Skal hjelpe regjeringa å integrere flyktninger: - Vi ble rørt og gråt litt
  03. desember 2022
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Rita Sørly :
  "Vi ønsker ikke samhandle om sykdom, men om hverdagen"
  2022
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning som sosial praksis
  2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forvetningspress på helsa løs
  Harstad Tidende 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Forventningspress på helsa løs
  Folkebladet.no 18. februar 2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Hend Hamoud Attar, Idil Cadey, Mona Ghanei, Juhaina Abdul Kader Almama m.fl.:
  Samarbeidsbasert forskning. Presentasjon av kurs og deltakere.
  2022
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Samarbeidsbasert forskning i HELSEINTRO
  2022
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. oktober 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. oktober 2021
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?
  www.kommunetorget.no 2020
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  – Vi skal ikke først og fremst samhandle om sykdom, men om hverdagen
  Erfaringskompetanse.no 2020 FULLTEKST
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?
  Nordlys 24. april 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen, Gunhild Johansen, Vidar Hårvik, Asbjørn Larsen, Wibecke Aarst :
  Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge
  NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 05. mai 2020
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  Indegenous Research: User involvement in Sami perspectives and context
  2019
 • Vår Mathisen, Rita Sørly, Gunhild Johansen, Wibecke Årst, Asbjørn Larsen, Vidar Hårvik :
  It takes two to tango!
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019
 • Vår Mathisen :
  Et overflødighetshorn av en bok!
  Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019
 • Rita Sørly, Vår Mathisen :
  User involvement in Sami perspectives and context
  2018
 • Vår Mathisen, Aud Obstfelder, Geir F Lorem, Per Måseide :
  Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter
  2017
 • Vår Mathisen, Astrid Gramstad, Cathrine Arntzen, Audhild Høyem :
  Brukermedvirkning i et tidsvindu
  2017
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre
  2017
 • Vår Mathisen :
  Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter.
  20. april 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Brukermedvirkning som sosial praksis

  Rus og psykisk helsevern

  Psykisk helsearbeid/terapeutisk kompetanse
  Organisering-og utøvelse av helsetjenester innen rus - psykisk helse

  Studenters læring
  CV

  GRADER/TITLER

  - Philosophiae Doctor i helsevitenskap, 28 april. 2017
  - Candidatus sanitatis, Universitetet i Tromsø, 18.jan. 2005
  - Candidatus magisteri, Høgskolen i Tromsø 26. april 2000
  - Offentlig godkjent ergoterapaut, Fylkeslegen i Troms, 21.juni 1995

  UTDANNING

  • Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2013
  • Ethnography and Meta ethnography, 2 sp, Universitetet i Tromsø, 2012.
  • Research Ethics and Theory of science, 6 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
  • Nvivo, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
  • Kvalitative analyseteknikker, 5 sp, Universitetet i Tromsø og Unn, 2009.
  • Dokumentanalyse, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2006.
  • Examen philosophicum, distriktsvarianten, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
  • Hovedfag i helsefag, flerfaglig studieretning, 120 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
  • Andre halvårsenhet, Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 2003.
  • Forskningsmetode med statistikk og etikk, 15 sp, Universitetet i Tromsø, 2000.
  • Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 1998.
  • Teatervitenskap grunnfag, 20 vt, Universitetet i Oslo.
  • Ergoterapeututdanning, Høgskolen i Tromsø, våren 1995.

  ARBEIDSERFARING

  • Lektor, bachelorprogrammet i ergoterapi, UiT, 01.01.2015 -
  • Stipendiatstilling, Universitetet i Tromsø, 01.01.2011 -
  • Lektor, Videreutd.i psykososialt arbeid med barn og unge, 70 %,
   Universitetet i Tromsø, 2010.
   Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 30 %, 2010.
  • Lektor, Videreutd. i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 %, Universitetet i Tromsø, 2009.
  • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi. 40 %, 2009.
  • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 100 % 2008-2010.
  • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2007.
  • Fagkonsulent, 50 %, Tromsklinikken, UNN, Rusklinikken, 2007.
  • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2006.
  • Fagkonsulent, 60 %, Tromsklinikken, Rusklinikken, UNN, 2006.
  • Høgskolelærer/lektor, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 2003-2005.
  • Seksjonsleder, Fylkeskommunen, Rustiltakene, 100 %, 2001-2002.
  • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 1991-2000.
  • Ergoterapeut, Tromsø Fylkeskommune, Rustiltakene, 50 %, 1999.
  • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 1997-1998.
  • Integreringsstilling, Tromsø kommune, Avd. for undervisning, 100 %, 1995-1997.

   

  Annen praksis

  • Tromsø Fylkeskommune, Bufetat, Besøkshjem, Høst 2006/vår 2007.
  • Tromsø Fylkeskommune, sosialavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar på barnehjem, 1997 og 1998.
  • Tromsø Fylkeskommune, rusavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar, kontinuerlig.
  • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg, aktivitetsleder/tilkallingsvikar, boligtjenesten for mennesker med alvorlig sammensatte funksjonshemminger, 1993-1999.
  • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg. Miljøterapeut/tilkallingsvikar, Barneboligene, høst 1999.