Ansatte-IK---Ulli-Rothweiler.jpg
Foto: Ukjent

Ulli Rothweiler


Forsker, Biomolekylær og strukturkjemi

Vitenskapelige arbeidsområder

Error rendering componentForskningsinteresser

Biophysical characterization of enzymes and kinases involved in neurodegenerative diseases