Bilde av Wæhler, Turid Austin
Bilde av Wæhler, Turid Austin
Institutt for språk og kultur turid.a.wahler@uit.no +4777644286 995 95 068 Tromsø

Turid Austin Wæhler


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning, Institutt for språk og kultur

Hovedfokuset i min forskningsvirksomhet er internasjonalt samarbeid om helse og beredskap i Arktis. Doktorgradsprosjektet mitt handler om norsk-russisk samarbeid om helse og beredskap på Svalbard. Lang avstand til helsetjenester, harde klimatiske forhold og økt press på eksisterende ressurser, er sentrale elementer når helse og beredskap på Svalbard diskuteres.

Som tidligere rådgiver i global helse og internasjonalt samarbeid ved UiT, har jeg koordinert en rekke prosjekter sammen med en rekke ulike fagpersoner og institusjoner i inn- og utland.

Jeg er dessuten en av UiTs representanter i den norske forskerskolen i global helse (NRSGH), og engasjert i Global Helse Norge og i Norsk forum for global helseforskning.

 

Det helsevitenskapelige fakultet

Rådgiver. I forskningspermisjon til mars 2023.  

 

Jeg tilhører forskningsgruppen Russian Space: Concepts, Practices, Representations (RSCPR)

 

 


 • Turid Austin Wæhler, Tor Ingebrigtsen :
  Health risks, emergency preparedness and Norwegian-Russian cooperation on Svalbard. A systematic review
  International Journal of Circumpolar Health 2022 ARKIV / DOI
 • Turid Austin Wæhler :
  Health Through the Space Lens. Fictional Representations of Health and Illness in Svalbard's Mining Towns in the 1950s.
  Poljarnyj vestnik: Norwegian Journal of Slavic Studies 2022 ARKIV / DOI
 • Turid Austin Wæhler :
  ‘Et trøblete naboskap: konflikten rundt Rogun-demningen i Tadsjikistan.’
  Nordisk Østforum 2012
 • Turid Austin Wæhler :
  Can Norway and Russia coordinate efforts in healthcare and emergency preparedness on Svalbard?
  2022
 • Turid Austin Wæhler :
  Hot Conflict in Cold Surroundings? Svalbard’s Strategic Impact After Russia’s Full-Scale Invasion of Ukraine
  High North News 26. oktober 2022
 • Turid Austin Wæhler :
  Covid-19 har kommet til Svalbard: Sykehuset har seks sengeplasser. Tåler Svalbard et stort koronautbrudd?
  Forskning.no 10. desember 2021
 • Turid Austin Wæhler :
  Norwegian-Russian Collaboration on Svalbard: How Coexistence in a Small Mining Community Can Shed Light on Bilateral Cooperation in the Arctic
  2021
 • Turid Austin Wæhler :
  Can Norway and Russia coordinate efforts in healthcare and emergency preparedness on Svalbard? Health risks, emergency preparedness and Norwegian- Russian cooperation on Svalbard
  2021
 • Turid Austin Wæhler :
  Staying healthy at 78 degrees north? Health challenges on Svalbard
  2021
 • Turid Austin Wæhler :
  Symmetrisk naboskap? Norge og Russland på Svalbard
  2020
 • Turid Austin Wæhler :
  Økt turisme legger press på helsetjenester i Arktis
  Forskning.no 14. september 2020
 • Turid Austin Wæhler :
  Coal Mining and Health on Svalbard
  2020
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Richard Horton. En æresdoktor for fremtiden
  2019
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil :
  Global helse kjenner ikke landegrenser
  uit.no 07. februar 2018 FULLTEKST
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Helsefak styrker utdanningssamarbeid med Russland: Politiske utfordringer til tross-UiT satser på økt samarbeid med Russland.
  12. mars 2018
 • Turid Austin Wæhler :
  Fra Obamas kontor til UiT – med blikk for verdens helseutfordringer
  uit.no 2018 DATA
 • Turid Austin Wæhler, Jakob Grandin :
  Sustainable universities?
  Norwegian Research School of Global Health blog 2018
 • Turid Austin Wæhler, Tormod Brenn :
  Hjertelig utdanningssamarbeid over landegrensene
  UiT Helseblogg 2018
 • Turid Austin Wæhler :
  Til tjeneste for gravide i utlandet
  Pingvinavisa 2018
 • Erik Eik Anda, Kristin Benjaminsen Borch, Ingvild Hersoug Nedberg, Toralf Hasvold, Tor Gisle Lorentzen, Turid Austin Wæhler :
  Globalt samarbeid gir lokale gevinster
  Nordlys 2018 DATA
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil :
  Arctic Collaboration between East and West:Cooperation between UiT/UNN and Russia
  2018
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Senter for arktisk og global helse(SAG)
  2018
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Hva skjer med solidaritetsuniversitetet i nord?
  Nordlys 23. mars 2018 FULLTEKST
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil, Jon Øyvind Odland :
  Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang
  Nordlys 17. oktober 2018 DATA
 • Turid Austin Wæhler, Mona Kiil, Jon Øyvind Odland :
  Universitetssamarbeid med Russland viktigere enn noen gang
  Bladet Vesterålen 19. oktober 2018
 • Turid Austin Wæhler :
  Skal hjelpe russere til bedre helse
  High North News 2017
 • Turid Austin Wæhler, Erik Sveberg Dietrichs :
  The vanishing Aral Sea: health consequences of an environmental disaster
  Tidsskrift for Den norske legeforening 2017 DOI
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler, Elisabeth Øvreberg :
  Tlrettelegging for fysisk aktivitet tjenes raskt inn i helsekroner
  29. mai 2017
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Norsk-russisk samarbeid om folkehelse
  18. mai 2017
 • Anje Christina Höper, Turid Austin Wæhler :
  Grenseoverskridende samarbeid i arbeidshelse; Helseblogg UiT Norges arktiske universitet
  2016
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler :
  Go Global! Kommunikasjon, kultur og nettverksbygging
  2016
 • Mona Kiil, Turid Austin Wæhler, Johanne Røe Mathisen :
  Suksessfullt seminar om global helse.
  16. november 2016
 • Turid Austin Wæhler :
  Water Management in Central Asia: The Local Perspective
  2012
 • Turid Austin Wæhler :
  ‘Vanskelig vannfordeling.’
  Aftenposten Innsikt 2012

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Internasjonalt samarbeid, global helse, beredskap, helsesystemer, ressurspolitikk, Russland og tidligere Sovjetunionen.   CV

  Utdannelse

   

  2012 – 2013: Mastergradstudier (MSc) i russisk- og østeuropastudier ved Universitetet i Glasgow. 

   

  2010 - 2012: Mastergradstudier (MA) i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Tromsø. 

    

  Arbeid

  2019 - Forsker ved Institutt for språk og kultur (ISK), UiT Norges arktiske universitet

   

  2019 - Rådgiver (10 %), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

   

  2015 - Rådgiver Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (forskningspermisjon til mars 2023).

   

  2013 - 2015: Rådgiver i Norges sjømatråd. 

   

  2009 - 2010: Praktikant ved Den norske ambassaden i Kasakhstan.