No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for helse- og omsorgsfag tore.andreassen@uit.no Tromsø

Tore Andreassen • Tore Andreassen :
  Aggression Replacement Training (ART) som del av abehandlingstilbud i institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker
  Universitetsforlaget 2005
 • Tore Andreassen :
  Den mest effektive behandlingsmetode i institusjon for ungdom med antisosial atferd
  Fagbokforlaget 2005
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom i institusjoner. Hva sier forskningen?
  Kommuneforlaget AS 2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdomar på institution - vad säger forskningen?
  2007
 • Tore Andreassen, Bengt Åke Armelius :
  Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior in youth in residential treatment
  2007 OMTALE
 • Tore Andreassen :
  "Fra forskning til praksis: Udvikling og evaluering af en ny forskningsbaseret behandlingsmodel for unge med adfærdsproblemer på institution - MultiFunC"
  2006
 • Tore Andreassen :
  Nye institusjonstiltak for ungdom med atferdsvansker
  Tidsskriftet Norges Barnevern 2005
 • Tore Andreassen :
  Institutionsbehandling av ungdomar
  2005
 • Tore Andreassen :
  Ungdom, kriminalitet og rus - effektive tiltak
  2005
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon. Om forskning kring institusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendestørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på insititusjon. Om forskning kring insititusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendesstørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom med adfedsvansker i institusjon. Hva viser forskningen
  2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom med adferdsvansker i institusjon. Hva viser forskningen
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom med adferdsproblemer i institusjon. Hva viser forskningen?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom med adferdsvansker i institusjon. Hva sier forskningen?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon. Om forskning kring institusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendestørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon. Om forskning kring institusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendestørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på insititusjon. Om forskning kring insititusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendesstørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på insititusjon. Om forskning kring insititusjonsbehandling av ungdomar med allvarliga beteendesstørningar
  2003
 • Tore Andreassen :
  Hva kan din institusjon konret gjøre for å gi ungdom et bedre tilbud? Operasjonalisering av foreliggende forskningsresulteter
  2003
 • Tore Andreassen :
  Vad fungerar och vad fungerar inte vid behandling av ungdomar på institusjon?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Behandling av ungdom med adferdsvansker i institusjon. Hva viser forskningen?
  2003
 • Tore Andreassen :
  Hvordan drive kunnskapsbasert insititusjonsarbeid overfor ungdom med alvorlige adferdsvansker
  2002
 • Tore Andreassen :
  Hva viser forskning om effekter av instititusjonsbehandling av ungdom med alvorlige adferdsvansker
  2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →