For ansatte

UiT Norges arktiske universitet – streik i staten

Det er brudd i de sentrale lønnsforhandlingene i staten, og hovedsammenslutningene Unio og Akademikerne gikk ut i streik fra 24. mai. Ingen ansatte ved UiT er foreløpig tatt ut, men streiken i staten har likevel noen virkninger for UiT:

  • Så lenge streiken varer skal det ikke være ordinære møter mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i henhold til Hovedtariffavtalene og Hovedavtalen. Det vil si at ID-møter ved enhetene og IDF-møter på institusjonsnivå ikke skal gjennomføres. Det gjelder også møter i forkant av styremøter. Hovedsammenslutningene LO og YS er ikke i streik, og det er mulig å ha møter om enkeltsaker med tillitsvalgte fra disse organisasjonene.

  • Styrearbeid skal gå som normalt, dvs. at alle planlagte møter ved styrer ved UiT kan gjennomføres. Leder for enheten og styreleder skal vurdere om enkelte saker bør utsettes, siden det ikke er mulig å drøfte styresaker med tillitsvalgte. Styresaker kan gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte på vanlig måte.

  • Ansattes representanter i innstillings- og ansettelsesorganer skal gjennomføre sitt arbeid på vanlig måte, så lenge de ikke selv er tatt ut i streik. Det gjelder også verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget.

  • Ansatte fra andre universiteter og virksomheter kan gjennomføre oppdrag ved UiT som normalt, selv om de er tatt i streik der de har sin hovedstilling. Det gjelder blant annet sensur-, komité- og undervisningsarbeid. Det samme gjelder bistillinger og deltidsstillinger, så lenge disse stillingene ikke direkte er omfattet av et streikeuttak. Tilsvarende vil gjelde for oppdrag og bistillinger som UiTs ansatte har ved andre institusjoner. 

Vi gjør oppmerksom på at streikeuttaket kan endres med fire dagers varsel. Det vil bli lagt ut mer informasjon dersom UiT blir direkte berørt av streiken.

Her finner du mer informasjon om lønnsoppgjøret 2024 og den pågående streiken i staten:
Lønnsoppgjøret 2024 for statlige arbeidsgivere | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

Arbeidskonflikter i staten - regjeringen.no

Kontaktpersoner:
Odd Arne Paulsen, avdelingsdirektør organisasjon og økonomi
Jan Ove Mortensen, seksjonssjef personal- og organisasjonsutvikling
Gunhild Stavem, juridisk seniorrådgiver