No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk siv.a.bjorkli-eriksen@uit.no Tromsø

Bjørkli-Eriksen, Siv Anita


Universitetslektor


 • Siv Anita Bjørkli-Eriksen, Johan Peder Grell:
  - Kanskje han trenger en venn? Utvikling av empati i møte med trollet i fortellingen
  Bedre Skole 2022
 • Siv Anita Bjørkli-Eriksen:
  Sammenheng mellom arbeid med skjønnlitteratur og arbeid med læreplanens tverrfaglige tema Demokrati og medborgerskap
  2022
 • Siv Anita Bjørkli-Eriksen:
  Bortfall av tekster på papir går ut over elevers læring
  Utdanningsnytt.no 10. februar 2022
 • Vibeke Øie, Siv Anita Bjørkli-Eriksen:
  Fortsettende læring på 2. – 4. trinn - fokus på lese- og skriveopplæring.
  2021
 • Se alle arbeider i Cristin →