Bilde av Kjær, Runar
Bilde av Kjær, Runar
Institutt for arktisk og marin biologi runar.kjar@uit.no +4777660294 Tromsø NFH C 220

Runar Kjær


Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe

Stillingsbeskrivelse

Overingeniør i ferskvannsøkologisk- faggruppe.

Planlegging og gjennomføring av feltarbeid.

Telemetri: fangst, merking og analyse av data.

Bruk av elektronisk fiskeapparat innen forskning/forvaltning, kurs og undervisning.

Bred erfaring fra arbeid med overvåkning- og registrering av lakselus på vill laksefisk.

Kystskipper/Fritidsskippersertifikat (D5L).


 • Gabrielle Grenier, Aslak Smalås, Runar Kjær, Rune Knudsen :
  Environmentally modulated repeat evolution of polymorphic Arctic charr life history traits
  Frontiers in Ecology and Evolution 2021 ARKIV / DOI
 • Paolo Maria Moccetti, Anna Siwertsson, Runar Kjær, Per-Arne Amundsen, Kim Præbel, Ana-Maria Peris Tamayo m.fl.:
  Contrasting patterns in trophic niche evolution of polymorphic Arctic charr populations in two subarctic Norwegian lakes
  Hydrobiologia 2019 ARKIV / DOI
 • Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Agnes Marie Mohn, Runar Kjær, Anne Dagrun Sandvik, Ørjan Karlsen m.fl.:
  Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet
 • Rune Nilsen, Kristine Marit Schrøder Elvik, Rosa Maria Serra Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Runar Kjær, Ørjan Karlsen m.fl.:
  Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet
 • Rune Nilsen, Rosa Maria Serra Llinares, Anne Dagrun Sandvik, Kristine Marit Schrøder Elvik, Runar Kjær, Ørjan Karlsen m.fl.:
  Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →