Robert Isaksen


Førsteamanuensis

Arbeidsområder


  • Isaksen, Robert. Some Reflections on Working-Class Ontology and Epistemology—or Why Teaching in Higher Education Needs to Be More Concrete. Philosophy and Theory in Higher Education (PTHE) 2021; Volum 3 (2). ISSN 2578-5753.s 1 - 22.s doi: 10.3726/PTIHE022021.0001.
  • Isaksen, Robert. Without foundation or neutral standpoint: using immanent critique to guide a literature review. Journal of Critical Realism 2018; Volum 17 (2). ISSN 1476-7430.s 97 - 117.s doi: 10.1080/14767430.2018.1427180.
  • Isaksen, Robert. Reclaiming Rational Theory Choice: A Critique of Methodological Applications of Critical Realism. Journal of Critical Realism 2016; Volum 14 (3). ISSN 1476-7430.s 245 - 262.s doi: 10.1080/14767430.2016.1169369.
Se alle arbeider i CRIStin →


Forskningsinteresser

Det er tre brede spørsmål knyttet til vitenskapelig kunnskap som interesserer meg:

Hva er vitenskapelig kunnskap og hvordan oppnås det? Kan det oppnås?

Hvordan læres vitenskapelig kunnskap best i høyere utdanning?

Hvilken rolle spiller vitenskapelig kunnskap i det vestlige samfunnet, for eksempel i forhold til politikk?

For å svare på disse spørsmålene trekker jeg på innsikter fra forskjellige disipliner som vitenskapsfilosofi, kunnskapspsykologi og kunnskapssosiologi, og universitetspedagogikk.

Jeg er på redaksjonskomitéen til Journal of Critical Realism

Undervisning

Jeg underviser på kurset i universitetspedagogikk for stipendiater, på programmet for pedagogisk basiskompetanse, og på programmet for undervisningskvalitet.

TEO-H1 1.460

Klikk for større kart