Rigmor Olsen, ILP
Foto: Torje Jenssen
Rigmor Olsen, ILP
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rigmor.olsen@uit.no +4777644218 Tromsø MV.110 C 108

Olsen, Rigmor


Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk


 • Olsen, Rigmor. Flerstemmighet i veiledningssamtaler? En kasusstudie om triadisk FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2021; Volum 6 (1). ISSN 2535-3047.s 1 - 16.s doi: 10.15845/ntvp.v6i1.3070.
 • Olsen, Rigmor. Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (3). ISSN 2535-7697.s 17 - 38.s doi: 10.23865/up.v14.2213.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Olsen, Rigmor; Hansen, Inger Merethe. Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning. Veiledningskonferansen 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.
 • Olsen, Rigmor. Posisjonering i "det tredje rom". En casestudie av triadiske veiledningssamtaler hvor lærerstudenter, praksislærer og universitetslærer samarbeider om FoU-arbeid. Veiledningskonferansen 2019 2019-02-06 - 2019-02-07 2019.
 • Olsen, Rigmor; Jakhelln, Rachel Elise. Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Olsen, Rigmor. Veiledningssamtalen i et konstruert partnerskap. Veiledningskonferansen 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
 • Olsen, Rigmor. Å skrive en master kan vel ikke være så vanskelig?. Masterseminardagen for studenter i pedagogikk og spesialpedagogikk 2016-11-03 - 2016.
 • Olsen, Rigmor. Veiledningssamtalen og veiledningsrelasjoner når lærerstudenter gjennomfører FoU-arbeid i partnerskap med praksislærer og universitetslærer. Studiebesøk fra VIA University College, Danmark 2016-10-11 - 2016.
 • Olsen, Rigmor. Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning. Når praksislæreren og studentene skal samarbeide om FoU-arbeid i praksisfeltet: I hvilken grad opplever praksislærerne seg som integrert i den nye forskningsbaserte grunnskolelærerutdanningen?. 2014.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage.

  Pågående Ph.D-prosjekt (2016-): Veiledning av lærerstudenter som gjennomfører FoU-arbeid i skolen.

  Undervisning

  PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1.


  Medlem i forskningsgruppe  MV.110 C 108

  Klikk for større kart