Rachel Elise Jakhelln
Foto: Torje Jenssen
Rachel Elise Jakhelln
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rachel.elise.jakhelln@uit.no +4777660419 93853176 +47 93853176 Tromsø ILP-bygget 4.009

Rachel Elise Jakhelln


Professor i pedagogikk


 • Jakhelln, Rachel Elise; Postholm, May Britt. University-school collaboration as an arena for community building in teacher education. Educational Research 2022. ISSN 0013-1881.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00131881.2022.2071750.
 • Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela. En ny praksisteori i norsk kontekst. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 173 - 184.
 • Sjølie, Ela; Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise. Praksisteori og teorien om praksisarkitekturer. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 25 - 40.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela; Aspfors, Jessica. Behov for en ny praksisteori?. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 15 - 24.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 156 - 172.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway. (fulltekst) Scandinavian Journal of Educational Research 2021. ISSN 0031-3831.s 1 - 16.s doi: 10.1080/00313831.2021.1983647.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-7697.s 103 - 121.s doi: 10.23865/up.v14.2209.
 • Kemmis, Stephen; Edwards-Groves, Christine; Jakhelln, Rachel Elise; Sarojni, Choy; Wärvik, Gun-Britt; Torkildsen, Lisbeth Gyllander; Arkenback-Sundström, Charlotte. Teaching as Pedagogical Praxis. Springer 2020 ISBN 978-981-15-6925-8.s 85 - 116.s doi: 10.1007/978-981-15-6926-5_5.
 • Antonsen, Yngve; Maxwell, Gregor; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 19.s doi: 10.5617/adno.7918.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise. FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. (fulltekst) (prosjekt) Acta Didactica Norden (ADNO) 2020; Volum 14 (2). ISSN 2535-8219.s 1 - 20.s doi: 10.5617/adno.7917.
 • Hardy, Ian; Jakhelln, Rachel Elise; Smit, Ben. The policies and politics of teachers’ initial learning: the complexity of national initial teacher education policies. Teaching Education 2020. ISSN 1047-6210.s 1 - 23.s doi: 10.1080/10476210.20.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Torbjørn. Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen. UNIPED 2019; Volum 42 (2). ISSN 1500-4538.s 168 - 179.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-02-05.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway. Scandinavian Journal of Educational Research 2019. ISSN 0031-3831.s 1 - 18.s doi: 10.1080/00313831.2019.1659402.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Pörn, Michaela. Challenges in supporting and assessing bachelor’s theses based on action research in initial teacher education.. Educational Action Research 2018. ISSN 0965-0792.s 1 - 16.s doi: 10.1080/09650792.2018.1491411.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne. Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459.s 70 - 82.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?. (fulltekst) Acta Didactica Norge 2016; Volum 10 (2). ISSN 1504-9922.s 193 - 211.s doi: 10.5617/adno.2454.
 • Engelien, Kirsti Lyngvær; Eriksen, Tone Malmstedt; Jakhelln, Rachel Elise. Integrerte studiedesign for fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 157 - 169.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Jenset, Inga Staal. Innledning: Utdanningsledelse og kompetanseutvikling. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 148 - 156.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Jakhelln, Rachel Elise; Vedeler, Gørill Warvik. Digital kompetanse i lærerutdanningen - fra ildsjelkultur til integrasjon. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.
 • Rönnerman, Karin; Salo, Petri; Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Olin, Anette; Jakhelln, Rachel Elise. Bringing ideals into dialogue with practices: on the principles and practices of the Nordic Network for Action Research. Educational Action Research 2015. ISSN 0965-0792.s 1 - 19.s doi: 10.1080/09650792.2015.1069751.
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Design av lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 211 - 220.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Rindal, Ulrikke Elisabeth. Fremragende lærerutdanning - hva er det, og hvordan kan vi få det?. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 13 - 36.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Øyet som ser. Om den nye læreren som idebærer og fremmed. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-43015-3.s 230 - 253.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. Med uro og undring : FoU som danningstiltak i en integrert masterutdanning for lærere. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0277-8.s 163 - 181.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Lærerutdanning og yrkesutøvelse - to sider av samme sak?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1786-1.s 33 - 51.
 • Berger, Anne Harriet; Jakhelln, Rachel Elise. Betydningen av form og kontekst i veiledning av nyutdannede lærere. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 75 - 88.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, Rachel Elise. The Practical Knowledge Regime, teachers' professionalism and Professional development. Brill|Sense 2014 ISBN 978-94-6209-720-9.s 13 - 30.s doi: 10.1007/978-94-6209-722-3_2.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Å prøve ut sin stemme - gruppeveiledning med nyutdannede lærere i videregående skole :. FoU i praksis 2012; Volum 6 (1). ISSN 1504-6893.s 7 - 27.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Early career teachers' emotional experiences and development - a Norwegian case study. Professional Development in Education 2010. ISSN 1941-5257.s 1 - 16.s doi: 10.1080/19415257.2010.517399.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 9 - 21.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, rachel elise. Learning Action Learning: A Strategy for Individual and Collective Change. Sense Publishers 2008 ISBN 978-90-8790-583-5.s 125 - 139.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Et anslag: Å se muligheter i det fremmede. Tapir Akademisk Forlag 2008 (1) ISBN 9788251922821.
 • Aspfors, Jessica; Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela. Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 97 - 108.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 127 - 135.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 51 - 68.
 • Postholm, May Britt; Jakhelln, Rachel Elise. University-school collaboration as an arena for community building in teacher education.. ISCAR 2022-06-14 - 2022-06-16 2022.
 • Antonsen, Yngve; Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.. Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutviklings erfaringskonferanse om overgangen mellom lærerutdanning og læreryrket 2022-03-31 - 2022-03-31 2022.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Sjølie, Ela; Aspfors, Jessica. Bonusmateriale: Om utvikling av en teori. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215043890.s 185 - 206.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Behold femårig lærerutdanning. (data) (fulltekst) Forskerforum.no 2021.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Postholm, May Britt. Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-Ted): The Norwegian case. AERA Annual meeting 2021 2021-04-09 - 2021-04-12 2021.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.. ECER 2019-09-06 - 2019-09-06 2019.
 • Maxwell, Gregor; Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway. ECER 2019 2019-09-04 - 2019-09-04 2019.
 • Klemp, Torunn; Postholm, May Britt; Jakhelln, Rachel Elise; Nilssen, Vivi Lisbeth. The design of the research project "Learning, Assessment and Boundary Crossing in Teacher Education" (LAB-Ted). Nordic ISCAR 2019 2019-06-18 - 2019-06-20 2019.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Hva med masterlærerne som er ferdig utdannet – hva sier de?. Arbeidsseminar for ansatte på GLU 1-7 og 5-10, 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Kemmis, Stephen; Jakhelln, Rachel Elise. Symposium: Pedagogy, Education and Praxis: A ten-year progress report from an international research network./ Teaching. AARE, Australian Association for research in Education 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.
 • Hardy, Ian; Jakhelln, Rachel Elise; Smit, Ben. The policy and politics of teachers' initial learning; Netherlands, Norway and Australia. AARE, Australian Association for research in Education 2018-12-02 - 2018-12-06 2018.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST - Relevant masterutdanning. Forskningsdagene 2018-09-22 - 2018-09-22 2018.
 • Antonsen, Yngve; Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers. Presentasjon for Dean of Education, UC Berkeley 2018-10-30 - 2018-10-30 2018.
 • Bjørndal, Kristin Emilie W; Jakhelln, Rachel Elise. Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis. NORALF. Nordisk konferanse for aksjonslæring og -forskning 2018-05-15 - 2018-05-16 2018.
 • Olsen, Rigmor; Jakhelln, Rachel Elise. Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education. NERA 2018 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eklund, Gunilla Brita Maria; Aspfors, Jessica; Bjørndal, Kristin Emilie W; Stølen, Gerd. Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway. NERA conference 2018-03-08 - 2018-03-10 2018.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoler som modell og mulighet i lærerutdanningen. Lærerutdanninger i nytt institusjonslandskap 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Bjørndal, Kristin Emilie W. Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education. Congress of the Nordic Educational Reserach Association 2017-03-23 - 2017-03-25 2017.
 • Hardy, Ian; Olin, Anette; Heikkinen, Hannu; Jakhelln, Rachel Elise. The Policy, Poitics, Practice and Praxis of Teahcers' Initial and Continuing Learning. The European Conference on Educational Research 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Transition or transformation? Early career teachers' experiences with their first workplace and the dialectic of recognition. The European Conference on Educational Research 2017-08-22 - 2017-08-23 2017.
 • Skrøvset, Siw; Jakhelln, Rachel Elise. Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet. Kunnskapsparlamentet 2017-05-12 - 2017-05-12 2017.
 • Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise. Hva er fremragende lærerutdanning og hvordan kan vi få det?. Under UTDANNING. Pedagogstudentenes medlemsblad 2016; Volum 1.s 22 - 23.
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne; Hammerness, Karen. University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium). Bringing Teacher Education Forward 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd; Bjørndal, Kristin Emilie W; Bæck, Unn-Doris K.. Early career teachers’ experiences with the new research-based knowledge foundation developed in Norwegian teacher education. ECER Eurpean Conference of Educational Research 2016-08-23 - 2016-08-26 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise. University Schools, a way to ensure and develop School/university partnership in a continous changing teacher education i Norway?. 7.TH TEAN CONFERENCE 2016-05-05 - 2016-05-06 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Stølen, Gerd. Master's degree in teacher education, now what? Upcoming teachers' expectations of their professinal development. Bringing Teacher Education Forward: National and International Perspectives 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Sluttseminar - Marina Bendtsen - avhandling: Becoming and being a language teacher – evolving cognitions in the transition from student to teacher. Sluttseminar for Phd-student Marina Bendtsen 2015-10-10 - 2015-10-10 2015.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Karlberg-Granlund, Gunilla. The Bachelor thesis: a starting point for teacher professionalization. Kasvatustieteen päivät 2015/Pedagogiska vetenskapsdagarna 2015-11-19 - 2015-11-20 2015.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Masterutdanninger er forskjellige – hva var viktig for oss?. Masterkonferanse 2015-01-29 - 2015-01-29 2015.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Hansén, Sven-Erik. Nordiska perspektiv på kvalitet i lärarutbildningar - utveckling och forskning. Seminar 2015-11-04 - 2015-11-04 2015.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Fremragende praksisopplæring i lærerutdanningen, hva er det og hvordan få det?. SPS-konferansen 2015 2015-12-03 - 2015-12-03 2015.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Innledning: Universitetsskoler og profesjonell praksis. Universitetsforlaget 2015 ISBN 978 - 82-15 - 025.s 69 - 74.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Ny lærerutdanning – ny lærer. NAFOLs årlige konferanse 2014-05-21 - 2014-05-21 2014.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Eilertsen, Tor Vidar; Wennergren, Ann-Kristin. The Practical Knowledge Regime, professional development and educational action research in Scandinavia. NERA. 42nd congress. Education for sustainable development 2014-03-05 - 2014-03-07 2014.
 • Jakhelln, Rachel. ProTed og utvikling av integrert lærerutdanning. Nasjonal studielederkonferanse 2013-05-23 - 2013.
 • Vedeler, Gørill Warvik; Skaalvik, Kristin; Jakhelln, Rachel Elise. Universitetsskoleprosjektet i Tromsø. Oppsummering 2010-2013. Innspill til veien videre. 2013.
 • Vestøl, Jon Magne; Jakhelln, Rachel. Kvalitet i FoU-arbeid. Nasjonal lektorkonferanse 2013 2013-09-26 - 2013-09-27 2013.
 • Jakhelln, Rachel. Norske erfaringer med kapasitetsoppbygging i profesjonsutdanningene. Forskning og ledelse. Organiseing og ledelse af professionshøjskolernes forskning- og utviklingskapacitet 2013-11-20 - 2013.
 • Jakhelln, Rachel. ProTed - Erfaringer med SFU-ordningen. NOKUTs søkerseminar for aktuelle søkere til SFU-ordningen 2013-04-19 - 2013.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Rørnes, Karin. FoU-basert klasseledelse, FoU-basert lærerutdanning. TALIS-konferansen 2013, Alta 2012-11-13 - 2012-11-13 2012.
 • Eilertsen, Tor Vidar; Jakhelln, Rachel Elise. The practice-theory regime, professional development and educational action research in Scandinavia. AARE (Australian Association for Research in Education) 2012 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.
 • Rorrison, Doreen; Jakhelln, Rachel Elise; Männikkö, Sirkku. - Why do we need an international network for practicum in teacher education?. AARE 2012-12-02 - 2012-12-06 2012.
 • Worum, Kirsten Sivertsen; Jakhelln, Rachel Elise; Knudsen, Liv Carstens. En grunnlagsdiskusjon om veiledning i det regionale tiiltaket Ny i Nord. Internasjonal konferanse: "Fra nyutdannet lærer til profesjonell yrkesutøver i lærende fellesskap" 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Jakhelln, Rachel Elise. Alene - sammen. Nyutdannede læreres profesjonslæring i veiledning og kollegial samhandling. 2011 ISBN 978-82-8244-052-3.
 • Jakhelln, Rachel Elise. New teachers' emotional experiences and learning at the beginning of their careers. Learning and Well-Being of students and teachers 2010-06-07 - 2010-06-09 2010.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Nyutdannede lærere. Lærerutdanning og utdanningens praksis. Overgangen fra utdanning til yrke. Profesjonskunnskap. Veiledning.

  Undervisning

  Underviser på integrert masterprogram i lærerutdanning for grunnskolelærere 5-10.  ILP-bygget 4.009