Bilde av Jakhelln, Rachel Elise
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Jakhelln, Rachel Elise
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rachel.elise.jakhelln@uit.no +4777660419 93853176 +47 93853176

Rachel Elise Jakhelln


Professor i pedagogikk


 • Annelise Brox Larsen, Tove Elinor Holmbukt, Rachel Elise Jakhelln, Minjeong Son :
  Master thesis as boundary crossing mediating artefacts
  Routledge 2024 DOI
 • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Rachel Elise Jakhelln, Doris Jorde :
  Transforming teacher education through innovation
  Routledge 2024 ARKIV / DOI
 • May Britt Postholm, Rachel Elise Jakhelln :
  Lærerstudentenes erfaringer med trepartssamarbeid i oppstarten av arbeidet med FoU-oppgaven
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2024 ARKIV / DOI
 • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Rachel Elise Jakhelln, Doris Jorde :
  Five-year integrated research-based teacher education for primary and secondary school
  Routledge 2024 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Solo, collaborative or collective? Newly qualified teachers’ experiences of being stirred into induction practices
  European Journal of Teacher Education 2023 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Sindre Øyan Blomsø, Rachel Elise Jakhelln, May Britt Postholm :
  Student teachers’ experience of participating in a research and development project in Norway
  Frontiers in Education 2023 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, May Britt Postholm :
  University–school collaboration as an arena for community-building in teacher education
  Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Stress-coping Strategies amongst Newly Qualified Primary and Lower Secondary School Teachers with a Master’s Degree in Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Ela Sjølie, Jessica Aspfors, Rachel Elise Jakhelln :
  Praksisteori og teorien om praksisarkitekturer
  Universitetsforlaget 2021
 • Rachel Elise Jakhelln, Ela Sjølie, Jessica Aspfors :
  Behov for en ny praksisteori?
  Universitetsforlaget 2021
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Skolers læringspraksiser og nyutdannede lærere
  Universitetsforlaget 2021 ARKIV
 • Jessica Aspfors, Rachel Elise Jakhelln, Ela Sjølie :
  En ny praksisteori i norsk kontekst
  Universitetsforlaget 2021
 • Stephen Kemmis, Christine Edwards-Groves, Rachel Elise Jakhelln, Choy Sarojni, Gun-Britt Wärvik, Lisbeth Gyllander Torkildsen m.fl.:
  Teaching as Pedagogical Praxis
  Springer 2020 DOI
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Nyutdannede grunnskolelæreres faglige fordypning og masteroppgave – relevant for skolen?
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Yngve Antonsen, Gregor Maxwell, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  «Det er et kjemperart system» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 PROSJEKT / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln :
  FoU-kompetansen hos nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?
  Acta Didactica Norden (ADNO) 2020 ARKIV / PROSJEKT / FULLTEKST / DOI
 • Ian Hardy, Rachel Elise Jakhelln, Ben Smit :
  The policies and politics of teachers’ initial learning: the complexity of national initial teacher education policies
  Teaching Education 2020 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Torbjørn Lund :
  Masterveiledning – en utfordring for grunnskolelærerutdanningen
  UNIPED 2019 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Gunilla Brita Maria Eklund, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Newly qualified teachers' understandings of research-based teacher education practices-Two cases From Finland and Norway
  Scandinavian Journal of Educational Research 2019 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Michaela Pörn :
  Challenges in supporting and assessing bachelor’s theses based on action research in initial teacher education.
  Educational Action Research 11. juli 2018 ARKIV / DOI
 • Rachel Elise Jakhelln, Andreas Lund, Jon Magne Vestøl :
  Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering
  Universitetsforlaget 2017 ARKIV
 • Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Masteroppgaven – relevant for grunnskolelæreren?
  Acta Didactica Norge 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Ida K. Riksaasen Hatlevik, Rachel Elise Jakhelln, Doris Jorde :
  Transforming University-based Teacher Education through Innovation: A Norwegian Response to Research Literacy, Integration and Technology
  Routledge 2024
 • Ida Katrine Riksaasen Hatlevik, Rachel Elise Jakhelln, Doris Jorde :
  Transforming University-based Teacher Education through Innovation A Norwegian Response to Research Literacy, Integration and Technology
  Routledge 2024 ARKIV
 • Jessica Aspfors, Rachel Elise Jakhelln, Ela Sjølie :
  Å analysere og endre praksis - teorien om praksisarkitekturer
  Universitetsforlaget 2021
 • Yngve Antonsen, Jessica Aspfors, Gregor Ross Maxwell, Rachel Elise Jakhelln :
  School development strategies and teachers' professional learning – Norwegian teachers’ experiences
  2023
 • Knut-Rune Olsen, Elise Wedde, Yngve Antonsen, Eva Bjerkholt, Gunn Gallavara, Heidi Gilberg m.fl.:
  Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. USN Skriftserien nr. 105 2022
  Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg 2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Den fantastiske masterlæreren møter skolen? Følgeforskning på lærere utdannet i Pilot i Nord.
  2022
 • May Britt Postholm, Rachel Elise Jakhelln :
  University-school collaboration as an arena for community building in teacher education.
  2022
 • Yngve Antonsen, Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Hvordan bedre yrkesstarten for lærere
  Utdanningsnytt.no 2022
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Behold femårig lærerutdanning
  Forskerforum.no 08. februar 2021 FULLTEKST / DATA
 • Rachel Elise Jakhelln, May Britt Postholm :
  Learning, Assessment and Boundary crossing in Teacher Education (LAB-Ted): The Norwegian case
  2021
 • Rachel Elise Jakhelln, Ela Sjølie, Jessica Aspfors :
  Bonusmateriale: Om utvikling av en teori
  Universitetsforlaget 2021
 • Gregor Maxwell, Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Inclusive education competence in teacher education – an absence in newly qualified teachers in Norway
  2019
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Newly qualified teachers’ experiences of their knowledge-base in practice – a Norwegian longitudinal study.
  2019
 • Torunn Klemp, May Britt Postholm, Rachel Elise Jakhelln, Vivi Lisbeth Nilssen :
  The design of the research project "Learning, Assessment and Boundary Crossing in Teacher Education" (LAB-Ted)
  2019
 • Rachel Elise Jakhelln, Gunilla Brita Maria Eklund, Jessica Aspfors, Kristin Emilie W Bjørndal, Gerd Stølen :
  Newly qualified teachers’ understanding of research-based teacher education in Finland and Norway
  2018
 • Rigmor Olsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education
  2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Nyutdannede «masterlærere» og yrkespraksis
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST – Relevant MA education for primary and lower secondary school teachers
  2018
 • Yngve Antonsen, Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  RELEMAST - Relevant masterutdanning
  2018
 • Ian Hardy, Rachel Elise Jakhelln, Ben Smit :
  The policy and politics of teachers' initial learning; Netherlands, Norway and Australia
  2018
 • Stephen Kemmis, Rachel Elise Jakhelln :
  Symposium: Pedagogy, Education and Praxis: A ten-year progress report from an international research network./ Teaching
  2018
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Rachel Elise Jakhelln :
  Hva med masterlærerne som er ferdig utdannet – hva sier de?
  2018
 • Rachel Elise Jakhelln, Gerd Stølen :
  Transition or transformation? Early career teachers' experiences with their first workplace and the dialectic of recognition
  2017
 • Rachel Elise Jakhelln :
  Universitetsskoler som modell og mulighet i lærerutdanningen
  2017
 • Rachel Elise Jakhelln, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Absence and presence of leadership? The experience of early career teachers’ with school management with respect to their competence from initial teacher education
  2017
 • Ian Hardy, Anette Olin, Hannu Heikkinen, Rachel Elise Jakhelln :
  The Policy, Poitics, Practice and Praxis of Teahcers' Initial and Continuing Learning
  2017
 • Siw Skrøvset, Rachel Elise Jakhelln :
  Hvem er lærerutdanneren - sett fra universitetet
  2017
 • Andreas Lund, Rachel Elise Jakhelln, Jon Magne Vestøl, Karen Hammerness :
  University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium)
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Nyutdannede lærere. Lærerutdanning og utdanningens praksis. Overgangen fra utdanning til yrke. Profesjonskunnskap. Veiledning.

  Undervisning

  Underviser på integrert masterprogram i lærerutdanning for grunnskolelærere 5-10.  Medlem i prosjekt