Arbo Frankfurt
Arbo Frankfurt
Norges fiskerihøgskole peter.arbo@uit.no +4777646543 +47 454 04 413 Tromsø NFH A 408

Peter Arbo


Professor

Stillingsbeskrivelse

Undervisning og forskning knyttet til marin politikk, forvaltning og næringsutvikling

Leder for forskningsgruppen MARA


 • Arbo, Peter. Livslang læring - fra slagord til reform. UNIPED 2022; Volum 45 (2). ISSN 1500-4538.s 82 - 92.s doi: 10.18261/uniped.45.2.2.
 • Knol-Kauffman, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Arbo, Peter. Government-industry dynamics in the development of offshore waste management in Norway: from prescriptive to risk-based regulation. Journal of Environmental Planning and Management 2020. ISSN 0964-0568.s doi: 10.1080/09640568.2020.1779676.
 • Arbo, Peter. Universitet og region - en sammensatt relasjon. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202632571.s 99 - 130.s doi: https://doi.org/10.23865/noasp.73.
 • Arbo, Peter; Knol, Maaike; Linke, Sebastian; St. Martin, Kevin John. The transformation of the oceans and the future of marine social science. (fulltekst) Maritime Studies 2018; Volum 17 (3). ISSN 1872-7859.s 295 - 304.s doi: 10.1007/s40152-018-0117-5.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter; Duske, Paula; Gerland, Sebastian; Lamers, Machiel; Pavlova, Olga; Sivle, Anders Doksæter; Tronstad, Stein. Making the Arctic predictable: the changing information infrastructure of Arctic weather and sea ice services. Polar Geography 2018. ISSN 1088-937X.s 1 - 16.s doi: 10.1080/1088937X.2018.1522382.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove. Mergers in the North: The Making of the Arctic University of Norway. Springer 2016 ISBN 978-3-319-21917-2. ISSN 1571-0378.s 107 - 127.s doi: 10.1007/978-3-319-21918-9_7.
 • Arbo, Peter; Pham, Thi Thanh Thuy. Use conflicts in ecosystem-based management - The case of oil versus fisheries. Ocean and Coastal Management 2016; Volum 122. ISSN 0964-5691.s 77 - 86.s doi: 10.1016/j.ocecoaman.2016.01.008.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter. Oil spill response in the Arctic: Norwegian experiences and future perspectives. Marine Policy 2014; Volum 50. ISSN 0308-597X.s 171 - 177.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.06.003.
 • Danielsen, Ådne; Bull, Tove; Arbo, Peter. Utdanning som mål og middel. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 11 - 17.
 • Arbo, Peter. Verdien av høyere utdanning. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 33 - 56.
 • Arbo, Peter. Ringvirkninger av olje- og gassvirksomhet i nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 133 - 154.
 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar. Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography 2012. ISSN 1088-937X.s doi: 10.1080/1088937X.2012.724462.
 • Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Nye næringer i nord - muligheter og utfordringer. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 223 - 234.
 • Arbo, Peter. Regionenes høysang. Forlag1 2011 ISBN 978-82-9273-569-5.s 123 - 148.
 • Arbo, Peter. Universitetet som regional utviklingsaktør. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-156-1.s 213 - 222.
 • Arbo, Peter. A comprehensive approach to innovation and management training: Norwegian experiences. 2010 ISBN 0000000000000.s 3 - 7.
 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Petroleumsvirksomhet i nord - redning eller trussel?. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 305 - 330.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Tilrettelegging for økt olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 169 - 194.
 • Arbo, Peter Nicolai. Oljeeventyret som uteble : Nord-Norges første møte med oljealderen. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 77 - 106.
 • Arbo, Peter Nicolai. En næring til begjær, en næring til besvær. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 15 - 44.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Petroleumsvirksomhet i et grenseland. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 9 - 14.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjon på norsk. Tidsskrift for samfunnsforskning 2009; Volum 50 (3). ISSN 0040-716X.s 387 - 402.
 • Arbo, Peter Nicolai; Toril, Ringholm. Et skisma i regional planlegging?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (3-4). ISSN 0805-083X.s 73 - 75.
 • Arbo, Peter Nicolai. Den regionale fellesnevner. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (2). ISSN 0805-083X.s 20 - 27.
 • Nilsson, Jan-Evert; Uhlin, Åke; Arbo, Peter; Eskelinen, Heikki; Nielsen, Kent. Regional systems of innovation. Copenhagen Business School Press 2006.s 11 - 28.
 • Arbo, Peter. Sterke regioner i et næringslivs- og innovasjonsperspektiv. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0312-3.s 63 - 106.
 • Selstad, Tor; Arbo, Peter. Kunnskapssamfunnets institusjoner og transformasjoner. Tapir Akademisk Forlag 2004.s 25 - 49.
 • Arbo, Peter. Kan innovasjon planlegges?. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1935-5.s 245 - 267.
 • Arbo, Peter; Gammelsæter, Hallgeir. Den nye innovasjonspolitiske scenen. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1935-5.s 9 - 22.
 • Arbo, Peter; Selstad, Tor. Kunnskapssamfunnets institusjoner og transformasjoner. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1935-5.s 25 - 49.
 • Arbo, Peter. De store planenes gjenkomst. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2004 (2). ISSN 0805-083X.s 4 - 11.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve. The University of Tromsø. Palgrave Macmillan 2002 ISBN 0-333-91783-9.s 46 - 62.
 • Arbo, Peter Nicolai. Partnerskap - den nye universalløsningen?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2002 (6). ISSN 0805-083X.s 4 - 11.
 • Arbo, Peter Nicolai. Er fornuften en ensom ting?. Tidsskrift for samfunnsforskning 2001; Volum 42 (1). ISSN 0040-716X.s 103 - 109.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetene og høgskolene - kunnskapssamfunnets knutepunkter?. 2000 ISBN 82-519-1592-9.
 • Arbo, Peter Nicolai. Experiences from the Norwegian RUSH programme. Industry & higher education 1999; Volum 13 (3). ISSN 0950-4222.s 176 - 183.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utkantens kvalme. Tradisjon 1999; Volum 29 (1). ISSN 0332-5997.s 35 - 38.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fiskarbondens arvtakere og den økologiske fornuft. Tidsskrift for samfunnsforskning 1999; Volum 40 (4). ISSN 0040-716X.s 522 - 542.
 • Arbo, Peter Nicolai. Falmende Nord-Norge-bilder. Svar til Ottar Brox. Nytt Norsk Tidsskrift 1998 (2). ISSN 0800-336X.s 180 - 184.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. The globalization of the fishing industry and the case of Finnmark. Marine Policy 1997; Volum 21 (2). ISSN 0308-597X.s 121 - 142.
 • Arbo, Peter Nicolai. Alternative Nord-Norge-bilder. Perspektiver på regional næringsutvikling. Nytt Norsk Tidsskrift 1997 (4). ISSN 0800-336X.s 310 - 324.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra industriorientert til kunnskapsorientert modernisering. Om Nord-Norges plass i kunnskapssamfunnet. Fagbokforlaget 1996 ISBN 82-7674-211-4.s 175-246 - .
 • Arbo, Peter Nicolai; Aarsæther, Nils. Ny norsk regionalpolitisk strategi. NordREFO 1994 (3). ISSN 0345-8326.
 • Andersen, Ole Johan; Arbo, Peter Nicolai; Jussila, Heikki; Nilsson, Jan Evert; Sandersen, Håkan. Høgskolene i Nord-Skandinavia - drivkrefter for regional næringsutvikling?. NordREFO 1993 (4). ISSN 0345-8326.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bukve, Oddbjørn. Regionalpolitiske snuoperasjoner og lokale handlingsmiljø. Tertiærsektoren som distriktspolitisk drivkraft. NordREFO 1990 (5). ISSN 0345-8326.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove; Danielsen, Ådne. Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens inntog i nord. Næringsutvikling, politikk og samfunn. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 5 - 6.
 • Nilsson, Jan Evert; Arbo, Peter; Dahl, Michael S.; Dalum, Bent; Edvardsson, Ingi Runar; Eskelinen, Heikki; Nielsen, Kent; Uhlin, Åke; Ylinenpää, Håkan. The Role of Universities in Regional Innovation Systems - A Nordic Perspective. Copenhagen Business School Press 2006 ISBN 87-630-0157-8.
 • Arbo, Peter; Gammelsæter, Hallgeir. Innovasjonspolitikkens scenografi : nye perspektiver på næringsutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2004 ISBN 82-519-1935-5.s 268 - 284.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - visjonen som forsvant?. Samplan 2022-05-05 - 2022-05-25 2022.
 • Seljevoll Skancke, Ida; Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike. Extraction of seabed minerals: The new growth industry in the North?. Arctic Frontiers 2022-05-08 - 2022-05-10 2022.
 • Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Sander, Gunnar. Conflict transformation in the environmental state: Lessons from oil and gas development in Norway. Arctic Frontiers 2022-05-08 - 2022-05-10 2022.
 • Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Arbo, Peter. Sustainability conflicts in the Blue Economy: Planning for offshore aquaculture and offshore wind development in Norway. Arctic Frontiers 2022-05-08 - 2022-05-10 2022.
 • Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Sander, Gunnar. Conflicts as catalysts for sustainable ocean development. Ocean Sciences Meeting 2022 2022-02-28 - 2022-03-04 2022.
 • Arbo, Peter. UiT som motor for næringsutvikling og energiomstilling. Frokostseminar 2022-02-25 - 2022-02-25 2022.
 • Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Nielsen, Kåre Nolde; Sander, Gunnar. Toward understanding marine conflicts and sustainability pathways: A study of the expansion of industrial activities in the Barents Sea. MARE People & the Sea Conference 2021-06-29 - 2021-07-02 2021.
 • Arbo, Peter. Livslang læring i et samfunn i endring. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.
 • Knol-Kauffman, Maaike; Arbo, Peter. Commentary 3 to the manifesto for the marine social sciences: unfolding Blue Growth. Maritime Studies 2020. ISSN 1872-7859.s doi: 10.1007/s40152-020-00183-1.
 • Knol-Kauffman, Maaike; Arbo, Peter. Informasjon og sikkerhet i arktiske farvann. (fulltekst) Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - en saga blott?. (fulltekst) nordnorskdebatt.no 2020.
 • Junttila, Juho; Dijkstra, Noortje; Sørensen, Steffen Aagaard; Cochrane, Sabine K.J.; Landfald, Bjarne; Røberg, Stian; Arbo, Peter; Knol-Kauffman, Maaike; Solås, Ann-Magnhild; Nilsen, Heidi Rapp; Buanes, Arild; Leikvin, Øyvind. Barents Sea Drill cuttings research initiative (BARCUT)-project - End report. 2019.
 • Arbo, Peter. Arctic governance - an example for other regions?. Visiting lecture (omtale) 2019-06-05 - 2019.
 • Arbo, Peter. Universitet og region - en sammensatt relasjon. Utdanningseksplosjonen: Hvor står vi nå, og hvor går veien videre? 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.
 • Sander, Gunnar; Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Implementation of ecosystem-based ocean management. (fulltekst) (omtale) (prosjekt) 2019 ISBN 978-82-8266-166-9.
 • Arbo, Peter. Governing emerging risks: The case of operational discharges from offshore petroleum activity. ENP Research Colloquium 2018-12-13 - 2018.
 • Hafnor, Vegar Lunde; Arbo, Peter. Building Corporate Trust and Credibility in a Politicized Resource Region: The Story of the Oil Company North Energy. Arctic Frontiers 2018-01-21 - 2018-01-26 2018.
 • Arbo, Peter. Universitet og region - en produktiv relasjon?. Workshop om høgre utdanning og forsknings regionale rasjonale og betydning 2018-09-25 - 2018-09-26 2018.
 • Arbo, Peter. Oljevirksomhet i en politisert ressursregion. Frokostmøte 2018-06-15 - 2018.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter; Gerland, Sebastian; Pavlova, Olga; Tronstad, Stein; Lamers, Machiel; Sivle, Anders Doksæter. Arctic weather and sea ice information infrastructures: dynamics and drivers. Fram Forum 2018. ISSN 1893-5532.
 • Arbo, Peter. 10 effekter av UiT-etableringen. 2018.
 • Arbo, Peter. Universitetet som nyskapingsfabrikk. (fulltekst) Ottar 2018 (319). ISSN 0030-6703.s 14 - 21.
 • Arbo, Peter. Universitet og landsdel i framtida. Peter F. Hjort-seminaret 2018 2018-03-21 - 2018.
 • Knol, Maaike; Sivle, Anders Doksæter; Lamers, Machiel; Arbo, Peter. User-engagement in weather and sea ice forecasting for the European Arctic marine areas. Arctic Frontiers 2018-01-21 - 2018-01-26 2018.
 • Benestad, Rasmus; Ivanov, Vladimir; Arbo, Peter; Peters, Glen Philip; Ananicheva, Maria; Dobler, Andreas; Döscher, Ralf; Esau, Igor; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Isaksen, Ketil; Jaedicke, Christian; Klimont, Zeigniew; Koenigk, Torben; Korhonen, Meri; Kupianen, Kaarle; Luomaranta, Anna; Melsom, Arne; Morholdt, Geir; Nilsen, Jan Even Øie; Noer, Gunnar; Parding, Kajsa; Paunu, Ville-Veikko; Rinke, Anette; Sandø, Anne Britt; Vikhamar-Schuler, Dagrun; Shkolnik, Igor; Skogen, Morten D.; Tjernstrøm, Michael; Venäläinen, Ari; Vihma, Timo Pekka. Physical and socio-economic environment. (fulltekst) 2017 ISBN 9788279711025.s 59 - 108.
 • Eide, Wenche; Carina, E.; Keskitalo, H.; Kovacs, Kit M.; Ingvalsen, Randi; Petrov, Andrey N.; Pettersson, Maria; Solbär, Lovisa; Anisimova, Natalia; Arbo, Peter; Avango, Dag; Axelsson, Per; Benestad, Rasmus; Dalpadado, Padmini; Dolgov, Andrey; Eklund, Niklas; Eriksen, Elena; Forsius, Martin; Frie, Anne Kirstine Højholt; Hannukkala, Antti; Hansen, John Richard; Isaksen, Ketil; Johannesen, Edda; Jørgensen, Lis Lindal; Kamrul, Hossain; Kietäväinen, Asta; Knutsen, Tor; Korneev, Oleg; Lajus, Dmitry; Lehtonen, Kari; Ljubin, Pavel; Lyubin, Pavel; Luszczuk, Michal; Müller, Dieter; Orlova, Emma L.; Østreng, Willy; Ottersen, Geir; Patin, Stanislav; Pavlov, Vladimir; Pettersson, Örjan; Ravna, Øyvind; Roberts, Peder; Skjoldal, Hein Rune; Sköld, Peter; Soppela, Päivi; Stepien, Adam; Stjernström, Olof; Vihervaara, Petteri; van Oort, Bob; Quillfeldt, Cecilie von; Warde, Paul. Status of the natural and human environments. 2017 ISBN 9788279711025.s 5 - 46.
 • Arbo, Peter. Et forskerblikk på Profilgruppa gjennom 25 år. Profilgruppas jubileumskonferanse 2017-11-09 - 2017-11-10 2017.
 • Arbo, Peter. En regional drivkraft i Midt-Troms. Troms folkeblad 2017.
 • Arbo, Peter. En regional drivkraft. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Olje og fisk - konflikt og samspill. Husøydagan 2017-08-25 - 2017.
 • Arbo, Peter. An industry on the move: The increasing oil and gas activity in the Barents Sea. MARE Conference People and the Sea IX, Dealing with Maritime Mobilities 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.
 • Arbo, Peter. Globale og regionale samfunnstrender. Arktis slik vi kjenner det - en saga blott 2017-06-15 - 2017.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter; Doksæter Sivle, Anders; Duske, Paula; Gerland, Sebastian; Lamers, Machiel; Pavlova, Olga; Tronstad, Stein. Information systems for the Arctic marine areas: Drivers, dynamics and paradoxes. International Congress on Arctic Social Sciences 2017-06-08 - 2017-06-12 2017.
 • Arbo, Peter. Fusjonerte institusjoner - farvel til de regionale forpliktelsene?. Fusjoner i høyere utdanning - på bekostning av distriktene? 2017-05-29 - 2017.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - næringsutvikling, politikk og samarbeidsinstitusjoner. Samplan 2017-05-23 - 2017.
 • Arbo, Peter. Tilstanden etter alle fusjoner. (fulltekst) Khrono.no 2017. ISSN 1894-8995.
 • Arbo, Peter. Det nye institusjonslandskapet. Lansering av Tilstandsrapport for høyere utdanning 2017 2017-05-09 - 2017.
 • Arbo, Peter. Betydningen av universitetet for Tromsø og byens næringsliv. Tromsøklubben 2017-02-28 - 2017.
 • Arbo, Peter. Olje og fisk - konflikt og samspill. Fiskerikandidaten 2017 2017; Volum 16.s 50 - 51.
 • Ivanov, Vladimir; Benestad, Rasmus; Arbo, Peter. Observed and predicted climate change in the Arctic Barents Region and possible consequences for environmental and socio-economic conditions. The international conference 'Data Intensive System Analysis for Geohazard Studies' 2016-07-18 - 2016-07-21 2016.
 • Arbo, Peter. Oljenæringen flyttes stadig lengre nordover. (data) 2016.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter; Pötter, Sarah. Making risk acceptable: oil spill preparedness and response in the Arctic. Arctic Frontiers 2016-01-24 - 2016-01-29 2016.
 • Arbo, Peter. Fisk eller olje - må vi velge?. Marin bio-økonomi 2016-04-05 - 2016.
 • Arbo, Peter. "Å eg veit meg eit land - langt der uppe mot nord": Søkelys på nordområdene. Samplan 2016-05-31 - 2016.
 • Arbo, Peter; Pham, Thi Thanh Thuy. Use conflicts in ecosystem-based management: The case of oil versus fisheries. MARE Conference, People and the Sea VIII, Geopolitics of the Oceans 2015-06-25 - 2015.
 • Solås, Ann-Magnhild; Knol, Maaike; Arbo, Peter. Involving the industry: Regulation of discharges from petroleum activities in the Arctic. 2015 Arctic Frontiers Climate and Energy 2015-01-22 - 2015.
 • Arbo, Peter. DEMOSREG - Sluttkonferanse. Sluttkonferanse for forskningsprogrammet Demokrati, styring og regionalitet (omtale) 2015-02-05 - 2015.
 • Arbo, Peter. Arktisk vedlikehold: Forutsetninger for bedre samspill mellom bedrifter og FoU-miljø. Peter F. Hjort-seminaret 2015 2015-03-05 - 2015.
 • Arbo, Peter. Søkelys på nordområdene. Samplan 2015-05-26 - 2015.
 • Arbo, Peter. FoUoI-strategi for Troms. Troms fylkeskommune 2015-06-18 - 2015.
 • Arbo, Peter. The University and the Economy: Pathways to Growth and Economic Development. Regional studies 2015. ISSN 0034-3404.s 555 - 556.s doi: 10.1080/00343404.2015.1107986.
 • Arbo, Peter. Oljevirksomhetens økonomiske geografi. Petroleumsnæringen og Norges framtid 2015-10-26 - 2015-10-26 2015.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter. Oil spill response in the Arctic: Norwegian experiences and future perspectives. Arctic Frontiers 2014-01-20 - 2014-01-25 2014.
 • Arbo, Peter. Sammensatt modernisering. (data) (fulltekst) 2014.
 • Arbo, Peter. The logic of megaprojects. Ökonomie - Technik - Praktiken 2014-05-07 - 2014.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove. Mergers in the north: The making of the Arctic University of Norway. Higher Education Mergers in the Nordic Countries 2014-05-27 - 2014.
 • Arbo, Peter. Ønsker å sette næringen i førersetet. (fulltekst) 2014.
 • Arbo, Peter; Iversen, Audun. Bedrifter utvikler seg ikke alene. SVF-6012 FoU-strategi og -ledelse for sjømatnæringa 2014-05-13 - 2014-05-14 2014.
 • Arbo, Peter. Fusjoner i høyere utdanning. Harstad Tidende 2014.
 • Arbo, Peter. Fusjoner i høyere utdanning. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Fusjoner i høyere utdanning. Avisa Nordland 2014.
 • Arbo, Peter; Pham, Thi Thanh Thuy. The missing link of marine ecosystem-based management. ERSA 54th Congress 2014-08-26 - 2014-08-29 2014.
 • Arbo, Peter. Alternative modeller for høyere utdanning i nord. Finnmark Dagblad 2014.
 • Arbo, Peter. Alternative modeller i nord. Avisa Nordland 2014.
 • Arbo, Peter. Alternative modeller for høyere utdanning. Harstad Tidende 2014.
 • Arbo, Peter. Alternativer for høyere utdanning. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Modeller og spekulasjoner. Finnmark Dagblad 2014.
 • Arbo, Peter. Modeller og spekulasjoner. Harstad Tidende 2014.
 • Arbo, Peter. Modeller og spekulasjoner. Avisa Nordland 2014.
 • Arbo, Peter. Oljevirksomhetens utmarsj i nord?. 2014.
 • Arbo, Peter. New brothers in arms: Mergers between universities and research institutes. 9th Regional Innovation Policies Conference 2014-10-16 - 2014-10-17 2014.
 • Arbo, Peter. Fra fiskerisamfunn til oljesamfunn?. Kyst- og havnekonferansen 2014 2014-10-22 - 2014-10-23 2014.
 • Arbo, Peter. Utviklingen av en ny petroleumsprovins i nord. Ringvirkningsseminar 2014-11-13 - 2014.
 • Arbo, Peter. Oil and gas Development: Common Challenges in the High North. Norway- Russia - Research Cooperation and Development in the High North 2014-11-19 - 2014-11-20 2014.
 • Arbo, Peter. Ecosystem-based management and the resolution of conflicts between fisheries and oil activities. Environmental aspects of oil and gas development 2014-11-20 - 2014.
 • Iversen, Audun; Arbo, Peter. Styrket næringsrettet forskning. Norsk Sjømat 2013 (5). ISSN 0807-1551.
 • Arbo, Peter. Regionalpolitikk og regional utvikling i Norge og i EU. Norske kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis 2013-01-24 - 2013.
 • Arbo, Peter. Konsekvensutredning og åpning for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. 2013.
 • Arbo, Peter. Planlegging, næringsutvikling og framtidsutsikter i nord. Ledermøte 2013-02-22 - 2013.
 • Arbo, Peter. Hvordan er lærdommene fra Universitetet i Tromsø relevante for Færøyenes universitet?. Temadag 2013-02-26 - 2013.
 • Arbo, Peter. Universitetet som drivkraft for regional utvikling. Åpent folkemøte 2013-02-26 - 2013.
 • Arbo, Peter. Betydningen av Universitetet i Tromsø. 2013.
 • Arbo, Peter. Offentlig avhengighet i utkantsamfunn. 2013.
 • Arbo, Peter. Managing the future. Regional ethnography in a globalized world, PhD seminar, March 6-8, 2013 2013-03-06 - 2013.
 • Arbo, Peter. Medlem av bedømmelseskomite og førsteopponent på doktorgradsdisputas ved UiB for Wenche M. Kjæmpenes på PhD-avhandlingen "Fish Diseases - Who Cares and Who Cures? A comparative Study of Professionalization and Division of Work in the Health of Farmed Fish in Norway and Scotland". Bedømmelseskomite og førsteopponent 2013-03-22 - 2013.
 • Arbo, Peter. Fusjoner i høyere utdanning. Fagdag, Høgskolen i Finnmark 2013-04-26 - 2013.
 • Arbo, Peter; Knol, Maaike; Sander, Gunnar. Arctic marine governance. MARE People and the Sea Conference 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter. Ocean governance in a sea of ignorance. MARE People and the Sea Conference 2013-06-26 - 2013-06-28 2013.
 • Arbo, Peter. The multiple regional roles of higher education institutions. 3rd ERSA International Workshop on "Higher Education Institutions and Regional Development" 2013-10-14 - 2013-10-15 2013.
 • Knol, Maaike; Arbo, Peter. Oil spill response in the Arctic: Norwegian experiences and future perspectives. Arctic Energy Summit 2013-10-08 - 2013-10-10 2013.
 • Arbo, Peter. Facing the vagaries of the sea: The responsibilization of Norwegian fishermen. Forschungs- und Examenskolloquium, Soziologie mit dem Schwerpunkt Biotechnologie, Natur und Gesellschaft 2013-11-07 - 2013.
 • Arbo, Peter. The development of integrated marine governance - Norwegian lessons and Arctic perspectives. Versorgungssysteme 2013-11-26 - 2013.
 • Arbo, Peter. Numbers and ordering of a natural gas megaproject. Numerous orderings 2013-12-09 - 2013.
 • Arbo, Peter. Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord. Møte 2012-12-19 - 2012.
 • Arbo, Peter. Kjemper om oljebedriftene. 2012.
 • Arbo, Peter. EØS og distriktene. Finnmark Dagblad 2012.s 24 - .
 • Arbo, Peter. EØS og distriktene. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 50 - .
 • Arbo, Peter. EØs og distriktene. Avisa Nordland 2012.s 3 - .
 • Arbo, Peter. EØS og distriktene. Trønder-avisa 2012. ISSN 0805-4045.s 3 - .
 • Arbo, Peter. EØS og distriktene. Nationen 2012. ISSN 0805-3782.s 15 - .
 • Arbo, Peter. EØs og distriktene. Fiskaren 2012. ISSN 0015-3095.s 18-19 - .
 • Arbo, Peter. EØS og distriktene. Gudbrandsdølen Dagningen 2012.s 38 - .
 • Arbo, Peter. Flytteforskning - hvorfor, hva og hvordan?. Nye muligheter til å forstå norske bo- og flytteprosesser? 2012-01-17 - 2012-01-18 2012.
 • Arbo, Peter. Oljevinner i nord. 2012.
 • Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Planning for petroleum development in a regional context. Arctic Frontiers. Science section: Social, political and economic aspects of energy projects in the High North 2012-01-25 - 2012.
 • Arbo, Peter. Vil trekke nordover. 2012.
 • Arbo, Peter. Ringvirkninger av olje og gass i nord. Møte 2012-02-09 - 2012.
 • Arbo, Peter. Arktiske framtidsstudier. Lansering av Framsenterets forskningssamarbeid: Havisen i Polhavet, teknologi og avtaleverk 2012-02-22 - 2012.
 • Arbo, Peter. Distriktspolitikkens paradokser. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2012 (1). ISSN 0805-083X.s 50 - 56.
 • Arbo, Peter. Medlem av bedømmelseskomite og førsteopponent på doktorgradsdisputas ved UiO for Rómulo Pinheiro på Ph.D.-avhandlingen "In the Region, for the Region? A comparative study of the institutionalisation of the regional mission of universities". Bedømmelse og doktorgradsdisputas 2012-03-05 - 2012.
 • Lindqvist, Maria; Smed Olsen, Lise; Arbo, Peter; Lehto, Veera; Hintsala, Henna. Strategies for Interacting and the Role of Higher Education Institution in Regional Development in the Nordic Countries - Case Studies. (prosjekt) 2012 ISBN 978-91-89332-88-1.
 • Arbo, Peter. Hva betyr Europa for norske kommuner?. Kommunekonferansen 2012 2012-03-08 - 2012-03-09 2012.
 • Arbo, Peter. Næringslivet i nord - status og framtidsutsikter. Framtid i nord. Innspillskonferanse om økt verdiskaping 2012-04-16 - 2012.
 • Arbo, Peter. Arctic Futures. (data) 2012.
 • Arbo, Peter. Arktiske framtidsperspektiver. Utvalgsmøte 2012-04-17 - 2012.
 • Arbo, Peter. Gassrør eller LNG-løsning i Barentshavet?. Kontaktforum for olje og gass i Nord-Norge 2012-05-22 - 2012.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - utviklingstrekk og utfordringer. Samplan 2012-05-29 - 2012.
 • Arbo, Peter. Oljeøkonomiens geografi. (data) 2012.
 • Arbo, Peter. Europautredningen - tekst, undertekst og kontekst. Temadag 2012-09-05 - 2012.
 • Arbo, Peter. Universitetet i Tromsø - 40 år. 2012.
 • Arbo, Peter. Nord-Norge i endring - regionalpolitiske utfordringer. Fylkesrådssamling 2012-10-09 - 2012.
 • Arbo, Peter. Europautredningen, kommunesektoren og distrikts- og regionalpolitikken. Møte i KS' europagruppe 2012-10-11 - 2012.
 • Arbo, Peter. Arktiske framtidsperspektiver, kunnskapsbehov og rollen til Norsk Polarinstitutt. Internseminar for ansatte 2012-10-19 - 2012.
 • Arbo, Peter. Oljevernberedskap som felt for næringsutvikling og innovasjon. GovArc-seminar 2012-11-08 - 2012.
 • Arbo, Peter. The future prospects of the Arctic. Nansen Seminar 2012-11-12 - 2012-11-13 2012.
 • Arbo, Peter. Norges EU-tilknytning i et nordnorsk perspektiv. Åpent møte 2012-12-03 - 2012.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - utfordringer og muligheter. Nordområdeuka 2011-01-10 - 2011.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - den politiske agendaen. Kurs i Arktisk oljevernberedskap 2011-01-26 - 2011.
 • Arbo, Peter. Petroleumsvirksomheten i nord. Kurs i Arktisk oljevernberedskap 2011-01-26 - 2011.
 • Arbo, Peter. EØS - til å leve med?. Åpent møte 2011-02-10 - 2011.
 • Arbo, Peter. Bærekraftig utvikling. (fulltekst) Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Universitetets regionale betydning. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011 (2). ISSN 0805-083X.s 18 - 22.
 • Arbo, Peter. Den nye regionalismens vekst og fall. Plan, region og politikk 2011-05-19 - 2011-05-19 2011.
 • Arbo, Peter. Å forberede seg på framtida. Samling 2011-05-30 - 2011.
 • Arbo, Peter. Utviklingsperspektiver i nord. Samling 2011-05-30 - 2011.
 • Arbo, Peter. Utviklingen i nordområdene. Samplan 2011-05-31 - 2011.
 • Arbo, Peter. Oljeavsløringer. (fulltekst) Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Oil and fish - a recipe for conflict?. Youth Exchange, EU Youth in Action Programme 2011-07-25 - 2011.
 • Arbo, Peter. Den minste fellesnevner. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Arbo, Peter. Den minste fellesnevner. Fremover 2011.s 8 - 9.
 • Arbo, Peter. Den minste fellesnevner. Bladet Vesterålen 2011. ISSN 1891-6147.s 14 - .
 • Arbo, Peter; Bukve, Oddbjørn. Regional reform in Norway - European exceptionalism?. 6th ECPR General Conference (fulltekst) 2011-08-25 - 2011-08-27 2011.
 • Arbo, Peter. Distriktspolitikkens paradokser. Kunsten å bygge landet: Distrikts- og regionalpolitikken gjennom 50 år 2011-11-01 - 2011.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Forord. Gyldendal Akademisk 2010 ISBN 978-82-05-40380-2.s 5 - 6.
 • Arbo, Peter Nicolai. Klynger i teori og praksis. Kommuneplankonferansen 2010 2010-02-15 - 2010-02-16 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. The oil industry and environmental concerns in Norway. High North Study Tour for Heads of the Dutch Political Youth Parties 2010-05-05 - 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Overordnede trender - olje og energi. Foresight VRI Troms 2010-05-03 - 2010-05-04 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utviklingstrekk i Barentshavet, regionale ringvirkninger og strategiske grep. Nettverkssamling Vest-Finnmark Regionråd 2010-09-28 - 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Planlegging i en ny tid. Regionrådet som idéskaper. Nettverkssamling Vest-Finnmark Regionråd 2010-09-28 - 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetenes betydning for regional utvikling. EVU-Forum 2010-10-08 - 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Olje- og gassvirksomheten i nord - en regional redning?. Regionenes rolle i innovasjon og verdiskaping 2010-03-09 - 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. EØS-avtalens betydning for regional utvikling. Utvalgsmøte 2010-04-22 - 2010-04-23 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Å velge sin framtid - samfunnsmessige effekter av petroleumsvirksomheten i nord. Forskningsrådets Nordområdekonferanse 2010 2010-11-10 - 2010-11-11 2010.
 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai; Holm, Petter. Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - evaluering av organisering og prosess. 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljeutbygging i nord: Den som venter på noe godt, venter kanskje forgjeves?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2010 (1). ISSN 0805-083X.s 34 - 39.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljepolitisk samling i nord?. Avisa Nordland 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljepolitisk samling i nord?. Finnmark Dagblad 2010.s 8 - .
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Oljevirksomhetens inntog i nord. (fulltekst) Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Festivalisering. (fulltekst) Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Periferiens dilemma. (fulltekst) Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Byer til salgs. (fulltekst) Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Analyse eller agitasjon?. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter; Hersoug, Bjørn. Olje i nord: Velsignelse eller fortapelse?. (data) 2010.
 • Arbo, Peter. Nordområdene i regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus. EU/EØS for kommunesektoren 2010-11-30 - 2010.
 • Arbo, Peter. Regionalisering, innovasjon og regionenes Europa. EU/EØS og kommunesektoren 2010-12-01 - 2010.
 • Arbo, Peter. Ny fremtid i nord - eller for sent til festen?. (data) 2010.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetets betydning for regional utvikling. Fylkesrådmannens rådgivergruppe, Oppland fylkeskommune 2009-08-20 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nordområdene i perspektiv. Kommunesektoren og EU/EØS 2009-01-20 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Framtida er ikke hva den en gang var: Strategier for en usikker framtid. Seminar 2009-12-10 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Regiondanning og regionoppløsning - Nord-Norge som eksempel. "Region og regionalisering", tverrfakultært program ved Universitetet i Bergen 2009-03-17 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. The regional role of higher education institutions in the Nordic countries. Regional universities and university colleges as drivers for local and regional development in the Nordic countries 2009-06-24 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fostering management training, business development and innovation: Norwegian experiences. Conference on training and retraining of managers and specialists for the innovation economy 2009-11-12 - 2009-11-13 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. A comprehensive approach to innovation and management training. Conference on training and retraining of managers and specialists for the innovation economy 2009-11-12 - 2009-11-13 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Regional samstyring og petroleumsrettet prosjektmakeri. NEON-dagene 2009, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjonsplanlegging - det umuliges kunst?. NEON-dagene 2009, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge 2009-11-19 - 2009-11-20 2009.
 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Oljeøkonomiens geografi:Utbyggingsregimer og regionale transformasjonsprosesser. Prosjektseminar 2009-02-09 - 2009.
 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Prosjektpresentasjon: Oljevirksomhetens innmarsj i nord. Programseminar 2009-02-12 - 2009.
 • Hersoug, Bjørn; Arbo, Peter Nicolai. Hvem smører hvem? Kommunenes rolle i en oljesmurt planlegging. NIBR Plaleggingskonferanse 2009-02-19 - 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Som smurt? Samfunnsplanlegging i møte med oljevirksomheten. Den 18. nordiske kommuneforskerkonferansen i Åbo 2009-11-26 - 2009-11-28 2009.
 • Arbo, Peter Nicolai. Pokerspill om klima. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Akademisk styring og ledelse. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Hva betyr høyere utdanning og forskning for regionen - og regionen for høyere utdanning og forskning?. Kontaktkonferansen for høyere utdanning 2008-01-22 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utviklingsperspektiver for nordområdene. Fagsamling, Alta kommune 2008-03-04 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Framtida - lett match?. Universitetet i Tromsø 40 år: Felles undervisning for alle avgangselever fra de videregående skolene i Tromsø 2008-03-28 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. "Hva skjer i Nord-Norge?". Seminar i forbindelse med 40-årsmarkeringen for Universitetet i Tromsø 2008-03-28 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Kan universiteter styres?. Kollegieforum 2008-04-05 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nordområdene i perspektiv. Ledermøte, Tromsø kommune 2008-04-03 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fokus nordområdene. UDs aspiranter 2008-04-05 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Regionale virkninger av olje- og gassvirksomhet. Åpent folkemøte 2008-04-23 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Dilemmaer ved innovasjonsplanlegging. Samplankurs 2008-05-30 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Distribuerte løsninger i høyere utdanning. Koordineringsmøte for EVU ved universitetene 2008-06-04 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Brennpunkt Nordområdene. Fagseminar for lærerne ved Sommerlyst ungdomsskole 2008-10-15 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetet i Tromsø 1968 - 2008: Landsdelsrelevans i går og i morgen. Historisk forening i Tromsø 2008-03-26 - 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai; Turnovec, Frantisek. Evaluation of COST Action 22: Foresight Methodologies - Exploring new ways to explore the future. 2008.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetets framtid. Labyrint 2008 (1). ISSN 1890-565X.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fusjoner til begjær og til besvær. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Tromsø - med og uten universitetet. Bladet Tromsø 2008.s 35 - .
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitet og landsdel. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Oljens innpass i nord. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Exit-kapitalismen. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nye grep i høyere utdanning. (fulltekst) Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Maasen, Peter. Defensiv tenkning. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2008. ISSN 0804-3116.
 • Arbo, Peter Nicolai. Maktens labyrinter. Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Tabloid makt. Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Høyere utdanningsinstitusjoners bidrag til regional utvikling. Møte i Stjernøutvalget 2007-01-16 - 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Regional development and innovation in North Norway. National Territorial Review of Norway, OECD's mission to Norway, January 2007-01-22 - 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fusjon - en mulighet for revitalisering. Debattmøte om fusjon mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø 2007-02-06 - 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Når alle vil bli (og ha) universitet. "Hvor viktig er en universitetsetablering for regionen?" Åpent seminar 2007-05-03 - 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjonsplanleggingens dilemmaer. Samplankurs 2007-06-04 - 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai; Eikeland, Sveinung; Hervik, Arild. Regionale ringvirkninger av olje- og gassnæringen. En oppsummering av foreliggende kartlegginger. (fulltekst) 2007 (2007:4) ISBN 82-7571-154-1. ISSN 1503-9773.
 • Arbo, Peter Nicolai; Benneworth, Paul. Understanding the Regional Contribution of Higher Education Institutions: A Literature Review, OECD Education Working Papers, No. 9. (fulltekst) OECD Publishing 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innlandet 2030: Kunnskapsmessig infrastruktur. (fulltekst) 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai; Didyk, Vladimir; Hersoug, Bjørn; Nilssen, Inge Berg; Nygaard, Vigdis; Riabova, Larissa; Sand, Jan Yngve; Østbye, Stein. Petrodevelopment 2030: Socio-economic consequences of an extensive oil and gas development in the Barents Sea. (fulltekst) 2007.
 • Arbo, Peter Nicolai. Landsdelsplanlegging før og nå. Kart og Plan 2007; Volum 67 (1). ISSN 0047-3278.s 22 - 32.
 • Arbo, Peter Nicolai. Klimafabrikker. (fulltekst) Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra Nord-Norge til nordområdene. (fulltekst) Nordlys 2007. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter. Fisk, olje og nordnorske framtidsutsikter. Karlsøy kommunestyre 2006-04-19 - 2006.
 • Arbo, Peter. Fisk i olje? Petroleumsvirksomhet og fiskerier i nordområdene. Skånland videregående skole 2006-01-13 - 2006.
 • Arbo, Peter. Universitetets betydning for utviklingen av landsdelen. Svalbardkonferansen 2006: Kunnskap og regional renessanse 2006-04-23 - 2006-04-26 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Norsk høyere utdanning og arbeidslivets behov. Arbeidslivsdagen 2006-10-26 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Olje eller fisk i nord. Senioruniversitetet 2006-11-08 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitet og region - nye agendaer og konkurransebetingelser. Going Global - From Local to Global 2006-01-30 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Internasjonale trender i innovasjonspolitikken. SIVA styremøte 2006-08-29 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Hva betyr Barentshavet for Nord-Norge - i går, i dag og i morgen?. Polarkonferansen 2006 2006-05-16 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Kunnskapsøkonomi, grenseløse foretak og nytt arbeidsliv. Møte i Stjernø-utvalget 2006-09-12 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nordområdenes betydning i norsk politikk - i et regionalt perspektiv. EU/EØS-opplæringsprogram 2006-01-21 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra Nord-Norge til Nordområdene. EU/EØS-opplæringsprogram 2006-12-05 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sett i relasjon til andre utviklingsprosesser i Nord-Norge. Petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Miljø- og samfunnsmessige konsekvenser 2006-01-05 - 2006.
 • Arbo, Peter Nicolai; Ringholm, Toril. Kreativ planlegging for en kreativ region? Evaluering av felles fylkesplan 2005 - 2008 for Trøndelag. (fulltekst) (omtale) 2006 ISBN 82-7571-158-4.
 • Arbo, Peter; Benneworth, Paul. Understanding the regional contribution of higher education institutions: A literature review. (fulltekst) 2006.
 • Arbo, Peter; Rushforth, John; Puukka, Jaana; Vestergaard, Jakob. Peer Review Report: Jutland-Funen in Denmark. Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development, OECD Programme on Institutional Management of Higher Education (IMHE). (fulltekst) 2006.
 • Arbo, Peter. Nordområdene - det forjettede land. (fulltekst) Fisk - Industri og Marked 2006 (1). ISSN 0803-5822.
 • Arbo, Peter; Sander, Gunnar. Framtidsbilder av nordområdene. Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 71 - 79.
 • Arbo, Peter. Den nye petroleumsprovinsen. (fulltekst) Ottar 2006 (2). ISSN 0030-6703.s 36 - 44.
 • Arbo, Peter Nicolai; Ringholm, Toril. Regionsamarbeid i Trøndelag. Adresseavisen 2006. ISSN 0805-3804.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fest og "tradiasjon", men lite innovasjon?. Arena Trøndelag 2006 (2).s 33 - 34.
 • Arbo, Peter; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I. 2005 ISBN 82-7571-140-1.
 • Arbo, Peter. Helhetlige innovasjonssystemer. Fisk 2005 2005-11-28 - 2005-11-29 2005.
 • Arbo, Peter. Regionalisering, innovasjon og Regionenes Europa. Nordisk seminar om fremtidens regionale forvaltning (fulltekst) (omtale) 2005-06-20 - 2005-06-21 2005.
 • Arbo, Peter. Forvaltningsreform og regional utvikling. Arbeidsseminar om framtidig struktur og oppgavefordeling i offentlig sektor 2005-09-14 - 2005-09-15 2005.
 • Arbo, Peter. The role of higher education institutions in regional development. What does the literature tell us?. International seminar, invited keynote speaker 2005-10-04 - 2005-10-05 2005.
 • Arbo, Peter. En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag. Delrapport 1. (fulltekst) (omtale) 2005 ISBN 82-7571-140-1.
 • Arbo, Peter. Fylkesplanlegging og regional samstyring. (fulltekst) (omtale) 2005.
 • Arbo, Peter Nicolai; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. Fra plan til iverksetting. Adresseavisen 2005. ISSN 0805-3804.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra Nord-Norge-politikk til Nordområdepolitikk. SVs framtidskonferanse - for et grønt og rettferdig samfunn 2004-11-06 - 2004.
 • Arbo, Peter. Hva har (og hva kan) regionalforskning bety for regional utvikling og politikkutforming i Norge - Hva er mulig og hva er ønskelig?. Avslutningskonferanse for forskningsprogrammet "Regional utvikling" (REGUT) 2004-04-21 - 2004-04-22 2004.
 • Arbo, Peter. Sterke regioner - fra et næringslivs- og innovasjonsperspektiv. Sterke regioner. Forskning og reform 2004-12-09 - 2004.
 • Arbo, Peter. Om foresight og scenariometodikk som planleggingsverktøy og samspillsarena. Scenario 2015. Et seminar om framtida i nord 2004-11-24 - 2004.
 • Arbo, Peter. Northern Norway - narratives of a region. IGW Kolloquium 2004-05-25 - 2004.
 • Arbo, Peter. Assessing the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Needs. The OECD Program on Institutional Managent of Higher Education (IMHE) 2004-03-04 - 2004.
 • Arbo, Peter Nicolai. Assessing the contribution of HEIs to regional needs. IMHE Project meeting 2004-03-04 - 2004.
 • Nilsson, Jan Evert; Arbo, Peter; Dahl, M.; Dalum, Bent; Eskilinen, Heikki; Edvardson, Ingi Runar; Uhlin, Åke; Ylinenpää, Håkan. The role of universities in regional innovation systems : a Nordic perspective : report to the Nordic Industrial Foundation. 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai. Partnerskap - den nye universalløsningen?. Januarkonferansen i Bodø 2003-01-28 - 2003-01-30 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai. Entreprenørskap i et samfunnsperspektiv. Januarkonferansen i Bodø 2003-01-28 - 2003-01-30 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai. FoU-relatert næringsutvikling i et nasjonalt og regionalt perspektiv. Næringskonferanse 2003-05-08 - 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai; Eskelinen, Heikki. The Role of Small, Comprehensive Universities in Regional Economic Development: Experiences from Two Nordic Cases. The 43rd ERSA Congress (fulltekst) 2003-08-27 - 2003-08-30 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nettverkssamfunn, styring og demokrati. Postnasjonalt demokrati - nødvendighet og umulighet? 2003-07-17 - 2003-07-20 2003.
 • Nilsson, Jan-Evert; Arbo, Peter Nicolai; Dahl, Michael S.; Dalum, Bent; Edvardsson, Ingi Runar; Eskelinen, Heikki; Nielsen, Kent; Uhlin, Åke; Ylinenpää, Håkan. The Role of Universities in Regional Innovation Systems. 2003.
 • Arbo, Peter Nicolai. Eksemplet Hasvik. Fiskerikandidaten 2003.
 • Arbo, Peter; Isaksen, Arne. Et enzym for regional næringsvekst? Evaluering av MABIT-programmet. 2002 (85).
 • Arbo, Peter Nicolai. Framtidsperspektiver og veivalg. Morgendagens fiskerinæring 2002-07-10 - 2002.
 • Arbo, Peter Nicolai. Mulige innovasjonssystem for den nordlige landsdelen. Den nordnorske forskningsutfordringen 2002-06-17 - 2002.
 • Arbo, Peter Nicolai. Partnerskap - en ny universalløsning?. Økonomiforum for fylkeskommunene 2002-06-06 - 2002.
 • Arbo, Peter Nicolai; Isaksen, Arne. Et enzym for regional næringsvekst? Evaluering av MABIT-programmet. 2002 ISBN 82-7117-452-5.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nord-Norge: Base-, forskansnings- eller eksperimentområde?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2001 (5). ISSN 0805-083X.s 30 - 35.
 • Arbo, Peter Nicolai. Hvordan kan de statlige høgskolene styrke sin posisjon som regionale utviklingsaktører?. Seminar i SMB-Høgskole (fulltekst) 2001-08-28 - 2001.
 • Arbo, Peter Nicolai. Konkurranse og samarbeid mellom de nordnorske byene. Møte om bysamarbeid i Nord-Norge 2001-01-26 - 2001.
 • Andersen, Magnar; Alteren, Gro; Watten, John; Arbo, Peter; Rydningen, Arne. Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. 2000; Volum 2000 (3) ISBN 82-7697-135-0. ISSN 0804-6069.
 • Arbo, Peter Nicolai. Verdiskaping på kysten. Kyst-Norge: Mulighetene er der, men hvordan griper vi dem? 2000-02-22 - 2000.
 • Arbo, Peter Nicolai. Regionalisering for økt verdiskaping?. Regionalpolitisk konferanse 2000-05-11 - 2000-05-12 2000.
 • Andersen, Magnar; Alteren, Gro; Watten, John; Arbo, Peter Nicolai; Rydningen, Arne. Kunnskapsbasert tjenesteyting i Troms. 2000.
 • Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil; Arbo, Peter Nicolai. Høgskolenes regionale betydning. 2000 ISBN 82-7071-215-9.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Eikeland, Sveinung; Holm, Trine. Nordnorsk utsyn. En landsdelsstudie med tre scenarier. 2000.
 • Arbo, Peter Nicolai. Framtidig organisering av det FoU-rettede virkemiddelapparatet - hvem skal ha ansvaret for hva?. 2000.
 • Arbo, Peter Nicolai. Paradokser i periferien. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 1999 (1-2). ISSN 0805-083X.s 50 - 59.
 • Arbo, Peter Nicolai. Bør en fortsatt satse på utbygging av høyere utdanning og forskning i regionene?. Fylkesplankonferanse 1999-06-02 - 1999-06-03 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Om Universitetet i Tromsø ikke fantes. Kompetansebyen Tromsø på vei innn i et nytt årtusen 1999-09-23 - 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjonsplan for Nord-Norge?. Næringslivsdagene i Tromsø 1999-03-09 - 1999-03-10 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitetene i det nye kunnskapssamfunnet. Etter- og videreutdanningsseminar 1999-01-18 - 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Om Universitetet i Tromsø ikke fantes. Forskningsdagene 1999 1999-10-23 - 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Bedrift og region - nordnorske utfordringer. Produktivitet 2005 1999-08-13 - 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjonsprosesser og -effekter. Universitetet i Tromsø som eksempel. 1999.
 • Arbo, Peter Nicolai. Mimring om universitetet. Nordlys 1998. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utdanning i et distriktsperspektiv. Distrikts-Norges framtid ‘98 1998-04-28 - 1998-04-29 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Verdiskaping og regional næringsutvikling. Møte i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Namdalen 1998-06-24 - 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Næringsutvikling mot strømmen. Tanker mot strømmen 1998-07-15 - 1998-08-17 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Nye kompetansebehov og universitetenes svar. Etter- og videreutdanningsforum 1998-09-14 - 1998-09-15 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Høyere utdanning i Nord-Norge - en drivkraft for utvikling eller avfolking av landsdelen?. Utdanningspolitisk konferanse for Nord-Norge 1998-02-20 - 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Modernisering og statlige moderniseringsbestrebelser. Managementprogrammet "Næringsutvikling" 1998-01-23 - 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra etterkrigstid til ettertanke. 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai. Lavteknologisk industri i det globale kunnskapssamfunnet. Perspektiver på fiskeindustriens utvikling. 1998.
 • Andersen, Magnar; Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Paulsen, Odd Arne; Steinholt, Magne. SNDs fiskerisatsing. Tredje delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1998.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Nergårds Nord-Norge og vi andre. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Virker virkemidlene? Evaluering av kommunale næringsfond. Landskonferansen om tiltaksarbeid 97 1997-04-22 - 1997-04-23 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. Alternative Nord-Norge-bilder - myter og realiteter. Næringslivsdagene i Tromsø, "Det nyskapende Nord-Norge" 1997-03-04 - 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. Universitet og samfunn under nye samlivsvilkår. Strategidag ved Universitetet i Tromsø 1997-10-15 - 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. The University as a Vehichle for Economic Restructuring - Lessons from the Norwegian Periphery. Conference on the Role of Universities in Regional Development 1997-05-07 - 1997-05-09 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. Det allmenne i det særegne og det særegne i det allmenne - om å forstå det moderne Nord-Norge. Regionalseminaret 1997-04-04 - 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. Kunnskapsorientert modernisering i Nord-Norge. Regionalseminaret 1997-02-21 - 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai. Samspillet mellom høgskole og regionalt næringsliv. Erfaringer fra RUSH-programmet. 1997.
 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent. Slagkraftige enheter. Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring". Norsk fiskerinæring 1997 (1). ISSN 0332-6292.s 62 - 65.
 • Arbo, Peter Nicolai. Kampen om ungdommen. Årsrapport Nyskapings- og teknologiprogrammet i Nord-Norge 1997.s 14 - 15.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Det eksotiske Nord-Norge. Nordlys 1997. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai; Fulsås, Narve; Tjelmeland, Hallvard. Hvilket Nord-Norge skal settes på kartet?. Nordlys 1996. ISSN 0805-5440.
 • Arbo, Peter Nicolai. Ringvirkninger i en region ved lokalisering av en høyere utdanningsinstitusjon. Vertskommunekonferanse 1996-11-12 - 1996-11-13 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai. Hva betyr SND for næringsutvikling?. LOS-dagene 1996-10-31 - 1996-11-02 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai. Analytiske tilnærminger til samspillet mellom politikk og næringsutvikling. Kunnskapsutvikling og virkemiddelbruk: Evaluering av offentlige tiltak for næringsutvikling 1996-05-22 - 1996-06-23 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utviklingslinjer og utfordringer i teknologi- og innovasjonspolitikken. 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bendiksen, Bjørn Inge; Dreyer, Bent; Paulsen, Odd Arne. SNDs fiskerisatsing. Andre delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.
 • Møller, Geir; Aarsæther, Nils; Arbo, Peter Nicolai. Kommunale næringsfond - evaluering 1996. En studie av virksomhet og resultater med vekt på perioden 1993-1995. 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd Arne; Dreyer, Bent; Olsen, bjØrn eirik. SNDs fiskerisatsing. Første delrapport i evalueringen av SNDs strategi og virkemidler overfor fiskeindustrien. 1996.
 • Arbo, Peter Nicolai; Paulsen, Odd-Arne; Olsen, Bjørn-Eirik; Dreyer, Bent. Skal staten plukke "vinnere"? Evaluering av SND-rapporten "En markedsorientert fiskerinæring". Norsk fiskerinæring 1996 (11/12). ISSN 0332-6292.s 60 - 63.
 • Arbo, Peter Nicolai. Innovasjon og regional utvikling. Årsberetning Forskningsparken i Tromsø 1996.s 10 - 11.
 • Arbo, Peter Nicolai. Ringvirkninger av en universitetsetablering. 1995.
 • Arbo, Peter Nicolai. Status og utfordringer i evalueringen av offentlige tiltak for næringsutvikling. Forum for evaluering av strategier og virkemidler for næringsutvikling 1995-05-03 - 1995.
 • Arbo, Peter Nicolai. Markedsrenessanse versus kunnskapssentrert modernisering. Forskerkurs om “Staten, det sivile samfunn og moderniseringens dialektikk" 1995-06-19 - 1995-06-21 1995.
 • Arbo, Peter Nicolai. Modernization - An Introduction. 1994.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hersoug, Bjørn. Fiskerinæring og regional utvikling i Finnmark. Russetorsken - en ny redning østfra?. 1994.
 • Arbo, Peter Nicolai; Dahlström, Margaretha. Tromsø - et kunnskapssenter uten omland?. 1994.
 • Arbo, Peter Nicolai. Offentlig politikk i perspektiv: Faser i problemforståelse og virkemiddelbruk. 1994.
 • Ringholm, Toril M; Arbo, Peter Nicolai; Nordnes, May-Britt; Fagerthun, Hege W.; Pedersen, Paul. “....og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess”. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging. 1994.
 • Arbo, Peter Nicolai. Møter regionalmeldinga distriktenes behov i 1990-åra?. Distrikts-Norge mot år 2000 1993-07-31 - 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bjørnåvold, Jens. New Roles and Challenges for Educational Institutions in Economic Development: Innovations in Norway. OECD International Conference on Local Development and Structural Change - A New Perspective on Adjustment and Reform 1993-05-03 - 1993-05-04 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai; Haga, Anne Marie. Kompetanseheving som næringspolitisk virkemiddel. 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai. Jakten på Teknopolis. Om teknologi- og innovasjonspolitikkens framvekst. 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai. Kunnskaps- og næringsutvikling i Nord-Norge. 1993.
 • Karlsen, Geir Runar; Arbo, Peter Nicolai. Innkjøpsstrukturer i nordnorsk fiskeindustri. 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai. Teknologi- og kompetanseorientert støtte. En oversikt over utvalgte tiltak og evalueringer. 1993.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra Thulin til Uhlin - spredte refleksjoner omkring kompetansesentra. KOM-nytt 1992 (2).
 • Arbo, Peter Nicolai. Eksportorientering og importavhengighet - tilvirkningsbedriftene i et næringsdynamisk perspektiv. Tilvirkningsbedriftene i fiskerinæringa 1992-11-23 - 1992.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hernes, Hans-Kristian. Nordnorske FoU-miljøer med spisskompetanse. 1992.
 • Arbo, Peter Nicolai. Organisasjonsutvikling i offentlig sektor - fallgruver ved målstyring og prosjektorganisering. 1992.
 • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon. NT-programmet som bidrag til industriell omstilling i Nord-Norge. 1992.
 • Arbo, Peter Nicolai. PTD-programmet: Et fyrverkeri i regi av Kommunaldepartementet. KOM-nytt 1991 (3).s 14 - 16.
 • Arbo, Peter Nicolai. FoU i Nord-Norge. Status og utfordringer. 1991.
 • Arbo, Peter Nicolai. NT-programmets framtid og organiseringen av bedriftsrettet støtte i Nord-Norge. 1991.
 • Arbo, Peter Nicolai; Revold, jens. FoU i Troms. Bidrag til fylkesplanen for Troms 1992-1995. 1991.
 • Arbo, Peter Nicolai. PTD-programmet - en kinesisk eske av forsøk. 1991.
 • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon; Revold, jens; Aanesen, Margrethe. Programutvikling og foreløpige erfaringer. Delrapport 2 i evalueringen av "Handlingsprogram for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge". 1991.
 • Arbo, Peter; Vårheim, Andreas. Programmet for privat tjenesteyting i distriktene - Redskap for læring, styring eller politisk mobilisering. En analyse av PTD-programmets organisering og virkemåte. 1991 (SF013-4049) ISBN 82-7492-029-5.
 • Arbo, Peter Nicolai. Uklar teori og rett politikk?. Plan og arbeid 1991 (3). ISSN 0032-0609.
 • Arbo, Peter Nicolai. Adhocracy and Post-Modern Government. Nasjonal fagkonferanse i sosiologi 1990-05-09 - 1990-05-13 1990.
 • Arbo, Peter Nicolai; Spilling, Olav R.. The Programme for Stimulating Private Service Industries in Rural Areas - Norwegian Experiences. OECD expert seminar on Examination and Evaluation of National Programmes for Supporting Employment/Training/Start-Up Initiatives at Local Level 1990-09-27 - 1990.
 • Arbo, Peter Nicolai. Mellom kvinneprosjekter og byråkrati. Rollekonflikter i et grenseland. 1990.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bukve, Oddbjørn. Regionalpolitiske snuoperasjoner og lokale handlingsmiljø. En analyse av programmet for utvikling av privat tjenesteyting i distriktene. 1990.
 • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon; Aanesen, Margrethe. NT-programmet 1987 -1989. Støtteprofil og foreløpige erfaringer. Delrapport 1 i evalueringen av "Handlingsprogram for nyskapning og teknologispredning i Nord-Norge". 1990.
 • Bjørnåvold, Jens; Weigård, Jarle; Arbo, Peter Nicolai; Aarset, Bernt. Kunnskapsproduksjon og -formidling med tilknytning til oppdrettsnæringen. 1990.
 • Vårheim, Andreas; Arbo, Peter. Samspillet mellom program og regionale forsøk - Analytiske perspektiver på PTD-programmet. 1990 (N1990/021).
 • Arbo, Peter; Vårheim, Andreas. PTD-programmet i den første fasen - fra idé til iverksetting. En evaluering av PTD-programmets organisering og virkemåte. 1989 (4049/4-89).
 • Arbo, Peter Nicolai. Bedriftsvisjoner - inspirasjon og integrasjon. Møte for administrative ledere ved Universitetet i Tromsø 1989-03-31 - 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai; Gulowsen, Jon. Rapport fra evalueringen av NT-programmet. 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai. Prosjektmakeriets logikk. Fra modernisering til reføydalisering?. 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai. PTD-programmet - Samlivsproblemer mellom byråkrati og adhocrati. 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai. Fra regelstyring til målstyring. Endringsprosesser i offentlig sektor. 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bjørnåvold, Jens; Hoel, Alf Håkon; Sundet, Jan H.. Forsknings- og ekspedisjonsfartøy for polare områder. Markedsutsikter, brukerbehov og modeller for utvikling og drift. 1989.
 • Arbo, Peter Nicolai. Omstilling, læring og lederskifte. 1988.
 • Arbo, Peter Nicolai. Forretningsentreprenører fra forskningsverden. 1988.
 • Arbo, Peter Nicolai. Sjømenn går i land - tiltaksprogram for ledige sjøfolk. Delrapport nr. 1/87. 1987.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bjørnåvold, Jens. Sjømenn går i land - tiltaksprogram for ledige sjøfolk. Delrapport nr. 2/87. 1987.
 • Bjørnåvold, Jens; Arbo, Peter Nicolai. Sjømenn går i land - tiltaksprogram for ledige sjøfolk. Delrapport nr. 3/87. 1987.
 • Arbo, Peter Nicolai. Sjømenn går i land - tiltaksprogram for ledige sjøfolk. Delrapport nr. 4/87. 1987.
 • Arbo, Peter Nicolai; Bjørnåvold, Jens. Sjømenn går i land - tiltaksprogram for ledige sjøfolk. Delrapport nr. 5/87. 1987.
 • Arbo, Peter Nicolai. Utdanning, kvalifikasjoner og næringsutvikling. 1987.
 • Arbo, Peter Nicolai; Hallenstvedt, abraham. Scenarier for Nord-Norge år 2008. Forskningsoppgaver og organisering. 1987.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  • Ocean governance
  • Innovation and industrial development
  • Transformation of coastal communities
  • The Arctic
  • Higher education and research
  • Science, policy and society

  Undervisning

  Course coordinator and lecturer:

  SVF-3554 Marine governance and development, BFE, UiT

  SVF-8600 Philosophy of science and ethics, BFE, UiT

  GOVT 505-04 Conflict and cooperation in a changing Arctic, Georgetown University

  SVF-2512 Marin næringsutvikling, BFE, UiT

  SVF-6012 FoU-strategi og ledelse for sjømatnæringa, BFE, UIT

  MGP 507 Marine governance and spatial planning, Nha Trang University

  SVF-2502 Organisasjonsteori, BFE, UiT

  SVF-3502 Organisasjonslæring og kunnskapsledelse, BFE, UiT

  SVF-3503 Prosjektorganisering og styring, BFE, UiT

  SVF-6014 Leverandørutvikling for havnæringene, BFE, UiT

  AT333/833 Arctic Petroleum: Challenges for Society, Technology, and Environment, UNIS, The University Centre in Svalbard