Arbeidsstøtte for saksbehandlere og ledere

Arbeidstakerorganisasjoner og medbestemmelse

Prinsippet om medbestemmelse omhandler arbeidstakeres rett til å delta i avgjørelser som angår deres arbeidssituasjon. Hovedavtalen i staten stadfester retten til medbestemmelse, mens Tilpasningsavtalen fastsetter hvordan Hovedavtalens bestemmelser fortolkes og praktiseres ved UiT.

Tilpasningsavtalen (TA) er inngått mellom UiT og Forskerforbundet, Akademikerne, LO-Stat og YS-Stat ved Parat. Avtalen har samme varighet som Hovedavtalen i staten, og gjelder for ett år av gangen dersom en av partene ikke sier den opp med tre måneders varsel. Tilpasningsavtalen fastsetter hvordan Hovedavtalens bestemmelser skal fortolkes og praktiseres ved UiT. Dersom ikke annet er nevnt, gjelder Hovedavtalen.

Lenke til Hovedavtalen

Lenke til Tilpasningsavtalen

Medbestemmelse på enhetene

Medbestemmelse for ansatte utøves gjennom gjensidig informasjonsutveksling og drøftinger. Ved driftsenhetene skal det avholdes informasjons- og drøftingsmøter (ID-møter) med arbeidstakerorganisasjonenes representanter minst en gang i semesteret. Partene er enige om at det avholdes møter i forkant av styremøter. 

For nærmere informasjon se Tilpasningsavtalen

Sist endret: 13.03.2024
Arbeidstakerorganisasjoner og medbestemmelse