Torsten-Risør.jpg
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Torsten-Risør.jpg
Institutt for samfunnsmedisin torsten.risor@uit.no +4777623339 93038549 930 38549 Tromsø MH L10.222

Risør, Torsten


Førsteamanuensis


 • Ortiz-Paredes, David; Rodríguez, Charo; Nugus, Peter; Carver, Tamara; Risør, Torsten. Embedding Identity and How Clinical Teachers Reconcile Their Multiple Professional Identities to Meet Overlapping Demands at Work. Teaching and learning in medicine 2021. ISSN 1040-1334.s 1 - 13.s doi: 10.1080/10401334.2021.1930545.
 • Risør, Torsten; Rodriguez, Charo. Clinical Reasoning - a Scotoma in the Medical Gaze?. Education for Primary Care 2021; Volum 32 (5). ISSN 1473-9879.s 256 - 258.s doi: 10.1080/14739879.2021.1931965.
 • Vesela, Renata; Elenjord, Renate; Lehnbom, Elin; Ofstad, Eirik Hugaas; Johnsgård, Tine; Zahl-Holmstad, Birgitte; Risør, Torsten; Wisløff, Torbjørn; Røslie, Lars; Filseth, Ole Magnus; Valle, Per Christian; Svendsen, Kristian; Frøyshov, Hanne Mathilde; Garcia, Beate Hennie. Integrating the clinical pharmacist into the emergency department interdisciplinary team: A study protocol for a multicentre trial applying a non-randomised stepped-wedge study design. BMJ Open 2021; Volum 11 (11). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2021-049645.
 • Al-Azzawi, Resha; Halvorsen, Peder Andreas; Risør, Torsten. Context and general practitioner decision-making - a scoping review of contextual influence on antibiotic prescribing. BMC Family Practice 2021; Volum 22 (1). ISSN 1471-2296.s doi: 10.1186/s12875-021-01574-x.
 • Laue, Johanna; Diaz, Esperanza; Eriksen, Linda; Risør, Torsten. Migration health research in Norway: a scoping review. Scandinavian Journal of Public Health 2021. ISSN 1403-4948.s doi: 10.1177/14034948211032494.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Student course evaluation documents: Constituting evaluation practice. Assessment & Evaluation in Higher Education 2021. ISSN 0260-2938.s doi: 10.1080/02602938.2021.1899130.
 • Rieffestahl, Anne Marie; Risør, Torsten; Mogensen, Hanne O.; Reventlow, Susanne; Mørcke, Anne Mette. Ignitions of empathy. Medical students feel touched and shakened by interacting with patients with chronic conditions in communication skills training. Patient Education and Counseling 2020. ISSN 0738-3991.s doi: 10.1016/j.pec.2020.12.015.
 • Haase, Christoffer Bjerre; Bearman, Margaret; Brodersen, John; Hoeyer, Klaus; Risør, Torsten. 'You should see a doctor', said the robot: Reflections on a digital diagnostic device in a pandemic age. Scandinavian Journal of Public Health 2020; Volum 49 (1). ISSN 1403-4948.s 1 - 4.s doi: 10.1177/1403494820980268.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Discrepancies in purposes of student course evaluations: what does it mean to be “satisfied”?. Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2020; Volum 32. ISSN 1874-8597.s 83 - 102.s doi: 10.1007/s11092-020-09315-x.
 • Razack, Saleem; Risør, Torsten; Hodges, Brian; Steinert, Yvonne. Beyond the cultural myth of medical meritocracy. Medical Education 2019; Volum 54. ISSN 0308-0110.s 46 - 53.s doi: 10.1111/medu.13871.
 • Risør, Torsten. The role of pathology in diagnostic work. Publicacions URV 2018 ISBN 978-84-8424-663-3.s 171 - 194.
 • Laue, Johanna; Risør, Torsten. Refugees and healthcare services. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; Volum 138 (1). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.17.0628.
 • Risør, Torsten. Where does a diagnosis come from: Questions about the local context in diagnostic reasoning. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2017; Volum 13 (25). ISSN 1604-3405.s 15 - 35.s doi: 10.7146/tfss.v13i25.24920.
 • Worley, Paul; Couper, Ian; Strasser, Roger; Graves, Lisa; Cummings, Beth-Ann; Woodman, Richard J.; Stagg, Pamela; Hirsh, David; Risør, Torsten; Johansen, May-Lill. A typology of longitudinal integrated clerkships. Medical Education 2016; Volum 50 (9). ISSN 0308-0110.s doi: 10.1111/medu.13084.
 • Risør, Torsten. Trail Blazing or Jam Session? Towards a New Concept of Clinical Decision-making. Anthropology & Medicine 2016; Volum 24 (1). ISSN 1364-8470.s 47 - 64.s doi: 10.1080/13648470.2016.1239695.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Risør, Torsten; Andreassen, Hege Kristin. Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives.. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2016. ISSN 2308-4359.
 • Høgås, Tore; Risør, Torsten; Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Andreassen, Hege Kristin. Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk. International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2016. ISSN 2308-4359.
 • Hovdenak, Sylvi Stenersen; Risør, Torsten. Profesjonalitet i legeutdanningen: Om kunnskapskoder, praktiske synteser og koherens. En analyse av studieplanen for profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UNIPED 2015 (3). ISSN 1500-4538.s 213 - 228.
 • Risør, Torsten. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund - 10 år i et krydsfelt. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2015; Volum 10 (22). ISSN 1604-3405.s 135 - 149.s doi: 10.7146/tfss.v0i22.20824.
 • Risør, Torsten. Introduktion: Sygdommens rum. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2013; Volum 10 (18). ISSN 1604-3405.s 5 - 11.s doi: 10.7146/tfss.v10i18.8083.
 • Risør, Torsten. Kommunikation med læger og sygeplejersker. FADL's Forlag a/s 2011 ISBN 9788777495816.s 155 - 174.
 • Risør, Torsten; Guassora, Ann-Dorrit; Petterson, Birgit H.. At spise – ikke kun et spørgsmål om mad. Introduktion. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2011; Volum 8 (14). ISSN 1604-3405.s 5 - 16.s doi: 10.7146/tfss.v8i14.5416.
 • Laue, Johanna; Risør, Torsten; Høifødt, Tordis Sørensen; Ringberg, Unni; Aasbrenn, Marit Nymoen; Øverhaug, Oda Martine S.; Andreassen, Kristine; Søndenå, Håvard. Tanker om medisinens mørke bakgårder. Utposten 2021; Volum 50 (5). ISSN 0800-5680.
 • Johnsgård, Tine; Nagelhus, Ingvil; Fjellstad, Elaine; Lehnbom, Elin; Elenjord, Renate; Risør, Torsten; Garcia, Beate Hennie. Exploring physicians’ experiences with and perceptions of medication related work tasks in emergency departments – a qualitative study.. NFIF 2021-09-14 - 2021-09-17 2021.
 • Eliassen, Knut Eirik Ringheim; Fosse, Anette; Risør, Torsten; Austad, Bjarne; Skjellegrind, Håvard; Eide, Torunn Bjerve; Mildestvedt, Thomas; Hetlevik, Øystein; Schei, Edvin. Brev til Helseministeren i forbindelse med redningsaksjon for fastlegeordningen. 2021.
 • Risør, Torsten; Waltorp, Karen; Juul Jensen, Uffe. Fremtider. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2020 (33). ISSN 1604-3405.s 7 - 21.s doi: 10.7146/tfss.v17i33.123585.
 • Mansfield, Kylie J; Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa; Risør, Torsten; Parker-Newlyn, Lyndal; Peoples, Greg E. North and South: Rural Medicine attracts students with a similar approach to learning. AMEE 2019-09-28 - 2019.
 • Borch, Iris Helene; Sandvoll, Ragnhild; Risør, Torsten. Students want to co-create their education, but do we let them? Evaluation in health profession education. CES Conference 2018 2018-05-29 - 2018-05-29 2018.
 • Risør, Torsten. Legestudenter vil ikke snakke om sex. 2016.
 • Iversen, Anita; Risør, Torsten. På vei mot en ny lege - eller?. (fulltekst) UNIPED 2016 (4). ISSN 1500-4538.s 291 - 292.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-01.
 • Risør, Torsten. Små steder - store spørsmål. Forskning i, med og for kommunene. Helse- og omsorgskonferansen i Tromsø 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Risør, Torsten. Globale utfordringer i eget nabolag - hvordan kan akademia bidra med tanke på flyktningkrisen?. Global helse i nord 2016-11-04 - 2016-11-04 2016.
 • Risør, Torsten. Åpent sind og undren.... Utposten 2016 (4). ISSN 0800-5680.s 48 - 48.
 • Risør, Torsten. Diagnosis between the logics of pathology and the logics of organization. Medical Anthropology At Home 2016 (MAAH IX) 2016-06-02 - 2016-06-05 2016.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Risør, Torsten; Andreassen, Hege Kristin. Promoting Patient Voices on the Internet. Ethical considerations about web-based dissemination of research on patient narratives.. eTELEMED 2016 2016-04-24 - 2016-04-28 2016.
 • Høgås, Tore; Risør, Torsten; Trondsen, Marianne Vibeke; Warth, Line Lundvoll; Dyb, Kari; Andreassen, Hege Kristin. Concept Testing Toward a Patient-Validated Information Architecture. Prototype Development of Healthtalk. eTELEMED 2016 2016-04-24 - 2016-04-28 2016.
 • Risør, Torsten. Háloga-legen. En ny studieplan for medisin. Praksislærerkurset 2014 2014-11-20 - 2014.
 • Risør, Torsten. The Physician's Gender in the (Hidden) Medical Curriculum. 17th Northern Eurupean Congress for MWIA 2014-09-04 - 2014-09-05 2014.
 • Risør, Torsten. Medical Education in the Uncertainty Belt. Når byen blir avsides 2014-06-12 - 2014-06-13 2014.
 • Risør, Torsten. Háloga-legen - ny studieplan medisin. Studieplanseminar medisin 2014 2014-02-12 - 2014.
 • Risør, Torsten. Brukerperspektivet i legeutdanningen? Om isfjell og tropeøyer. Nasjonalt Topplederprogram Helse 2014-01-30 - 2014-01-30 2014.
 • Risør, Torsten. An Arctic Medical Education?. Arctic Frontiers 2014 2014-01-22 - 2014-01-24 2014.
 • Risør, Torsten. Nære møter - fjerne liv. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2014; Volum 10 (21). ISSN 1604-3405.s 15 - 17.
 • Tveita, Torkjel; Risør, Torsten. Trenger vi arktisk helseutdanning?. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Risør, Torsten; Njølstad, Inger. Háloga-legen - om legeutdanning i nord og kunsten å favne mangfold og kompleksitet. LVS-info 2013 (1).s 8 - 9.
 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. guest lecture 2011-11-21 - 2011-11-21 2011.
 • Risør, Torsten. How do young doctors learn to manage uncertainty in clinical practice?. Academic half-day 2011-11-15 - 2011-11-15 2011.
 • Risør, Torsten; Due, Henning. Kvindelige læger overgår mandlige. 2011.
 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. Nord Norges Konferansen 2011-09-01 - 2011-09-02 2011.
 • Risør, Torsten. A legal alien? The intern's experience in family medicine. Nordic Conference in General Practice 2011-06-14 - 2011-06-17 2011.
 • Risør, Torsten. Why don't we take a look at the patient?. Konference for studierektorer i Sverige (AT- og ST-läkare utbildingen) 2011-05-12 - 2011-05-13 2011.
 • Risør, Torsten. Climate change in general practice - will medical education adapt?. Tipping Points. 5th Arctic Frontiers Conference 2011-01-26 - 2011-01-29 2011.
 • Risør, Torsten. Lægens køn - hvad er problemet?. Ugeskrift for læger 2011; Volum 173. ISSN 0041-5782.s 2329 - .
 • Risør, Torsten. Hvordan leve med atrieflimmer? En anmeldelse af "Kaotiske Hjerter" af Dag Thelle og Maja-Lisa Løchen. Utposten 2011. ISSN 0800-5680.
 • Se alle arbeider i CRIStin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Risør T. Behandleren. Kapitel 12 i Klinisk Sundhedspsykologi, 2. udg. Munksgaards Forlag, København [forventet udgivelse sommer 2011]

  Risør T. At spise – ikke kun et spørgsmål om mad. Introduktion. Tidsskrift for forskning i sygdom og Samfund 2011; 14: 5-16

  Risør T. Kommunikation med læger og sygeplejersker. Kapitel 15 i Medicinsk kommunikation. Fadls Forlag, København 2011; 155-174

  Risør T. Why don’t we take a look at the patient? An anthropological analysis of how doctors become doctors. Ph.d. afhandling. Forskningsenhed for almen praksis, Aarhus Universitet 2010

  Risør T. How does a doctor study other doctors being doctors? A serious case of auto-ethnography. Paper for the 5th Conference in Medical Anthropology at Home 2008

  Sand R, Risør T, Bro F. Patienthistorien som kvalitetsudviklingsmetode. Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2008; 86 (2): 153-160

  Risør T. Lægens køn er et socialt køn. Ugeskrift for læger 2007;169:2413

  Risør MB, Risør T. Kinds of knowledge or levels of analysis? Towards a new understanding of complexity in medical anthropology. Conference paper for the 5th Nordic Conference in Medical Anthropology 2007

  Petersson BH, Risør T, Agergaard M. Den nyuddannede læge. Ugeskrift for Læger 2006;168(18):1756-1759

  Petersson BH, Agergaard M, Risør T, Eriksen T. Tid for revurdering af adgangskravene til medicinstudiet? Ugeskrift for Læger 2006;168(18):1753-1755

  Risør MB, Risør T. Den praktiserende læge – eksistentiel søgen efter professionel identitet. Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund 2005;2: 41-64

  Risør T, Olesen F. Den praktiserende læge. Tidsskrift for forskning i Sygdom og Samfund 2005;1: 59-84

  Risør T. Boganmeldelse: Nyland N – Praktiserende læger i Danmark 1800-1910. Ugeskrift for læger 2001;163:1124

  Risør T. Kampen om en læges sjæl. Jordens Folk 1998;33(1): 48-51

  Risør T. Stud Med – en rejse i en lægeuddannelses kultur. Diplomopgave. Institut for almen medicin, Aarhus Universitet 1998

  Odborg MH, Eriksen TR, Petersson BH, Christoffersen N, Pedersen P, Risør T. Kønnets betydning for lægerollen. Ugeskrift for Læger 1995; 157 (36): 4942-4946

   Pedersen P, Risør T, Eriksen TR, Petersson BH. Den sociale rekruttering af lægestuderende i 1992/1993 ved Københavns Universitet. Ugeskrift for Læger 1994;156: 7372-7376

   

   


  Forskningsinteresser

  I am involved in several research projects in medical education, clinical decision-making and clinical practice. My primary research perspective is from medical anthropology and the methodology of ethnographic fieldwork.