Ida Friestad Pedersen.jpg
Foto: UiT
Ida Friestad Pedersen.jpg
Institutt for matematikk og statistikk ida.pedersen@uit.no +4777660378 Tromsø FPARK B 406

Pedersen, Ida Friestad


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

 

 


 • Pedersen, Ida Friestad; Irgens, Børge; Søvik, Øistein; Huru, Hilja Lisa. Valg av læringsressurser i høyere utdanning innen MNT-fag: perspektiver fra undervisere og studenter. Norsk pedagogisk tidsskrift 2021; Volum 105 (3). ISSN 0029-2052.s 343 - 354.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2021-03-06.
 • Pedersen, Ida Friestad. WHAT CHARACTERIZES THE ALGEBRAIC COMPETENCE OF NORWEGIAN UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS? EVIDENCE FROM TIMSS ADVANCED. International Journal of Science and Mathematics Education 2013. ISSN 1571-0068.s doi: 10.1007/s10763-013-9468-y.
 • Pedersen, Ida Friestad. "I need advanced mathematics to pursue the career of my choice". Norwegian students' motivations for enrolling in mathematics and their plans for post-secondary studies. Nordisk matematikkdidaktikk 2013; Volum 18 (1). ISSN 1104-2176.s 61 - 83.
 • Pedersen, Ida Friestad. Is TIMSS Advanced an appropriate instrument for evaluating mathematical performance at the advanced level of Norwegian upper secondary school? An analysis of curriculum documents and assessment items. Acta Didactica Norge 2013; Volum 7 (1). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.1112.
 • Engen, Geir; Johnsen, Harald; Pedersen, Ida Friestad; Elfouhaily, Tanos. Curvature Effects in Ocean Surface Scattering. IEEE Transactions on Antennas and Propagation 2006; Volum 54 (5). ISSN 0018-926X.s 1370 - 1379.s doi: 10.1109/TAP.2006.874309.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad. Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole. Unipub forlag 2010 ISBN 9788274774797.
 • Pedersen, Ida Friestad. Hvordan kan studentaktive vurderingsformer fremme selvregulert læring?. MNT-konferansen (fulltekst) 2021-03-15 - 2021-03-16 2021.
 • Pedersen, Ida Friestad. Student views on different types of formative feedback in computer aided mathematics assessments.. MATRIC-conference 2017 2017-10-09 - 2017-10-10 2017.
 • Pedersen, Ida Friestad. Engineering students mathematics-related attitudes, beliefs and values: Identifying issues for further research. MAVI 22 konferanse 2016-09-13 - 2016-09-16 2016.
 • Pedersen, Ida Friestad. How can we characterize the algebraic competence of Norwegian Upper Secondary School students? Evidence from TIMSS Advanced. ICME-12 2012-07-08 - 2012-07-15 2012.
 • Pedersen, Ida Friestad. Cross-national cultures of upper secondary school mathematics. An analysis of achievement profiles in TIMSS Advanced. ICME-12 2012-07-08 - 2012-07-15 2012.
 • Pedersen, Ida Friestad; Grønmo, Liv Sissel. Norwegian upper secondary school students' performance in solving algebraic inequalities. The 4th IEA International Research Conference 2010-07-01 - 2010-07-03 2010.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha. Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake". 2009.
 • Grønmo, Liv Sissel; Onstad, Torgeir; Pedersen, Ida Friestad; Lie, Svein; Angell, Carl; Rohatgi, Anubha. Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back". 2009.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Matematikkdidaktikk

  Undervisning

  • Mat-1052 Matematikk 2 for ingeniører
  • Mat-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk
  • Tek-0002 Matematikk/fysikk for Y-vei

  Utgåtte kurs:

  • Mat-2050 (statistikk)