Bilde av Pedersen, Ida Friestad
Foto: UiT
Bilde av Pedersen, Ida Friestad
Institutt for matematikk og statistikk ida.pedersen@uit.no +4777660378 Her finner du meg

Ida Friestad Pedersen


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Jeg underviser begynneremner i matematikk, og veileder på master- og phd-nivå innen fagdidaktikk. Jeg er også programstyreleder for Lektor i realfag trinn 8-13.

Mine forskningsinteresser er innen matematikkdidaktikk, og jeg jobber både med FOU-arbeid knyttet til matematikk i skolen og til undervisning i høyere utdanning.

 


 • Ida Friestad Pedersen, Per Øystein Haavold :
  Hvilken utvikling kan vi se hos lærerne som deltok i SUM-prosjektet?
  Universitetsforlaget 2024
 • Ida Friestad Pedersen, Per Øystein Haavold :
  Hvordan kan elevers oppfatninger om matematikk og motivasjon for å lære matematikk knyttes til utforskende undervisning? Et perspektiv fra SUM-prosjektet
  Universitetsforlaget 2024
 • Per Øystein Haavold, Ida Friestad Pedersen :
  Utforskende undervisning og læringsmål: Taxicab-geometri
  Universitetsforlaget 2024
 • Ida Friestad Pedersen, Per Øystein Haavold :
  Students’ mathematical beliefs and motivation in the context of inquiry-based mathematics teaching
  International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2023 ARKIV / DOI
 • Ida Friestad Pedersen, Per Øystein Haavold :
  Developing and validating survey instruments for assessing beliefs and motivation in mathematics
  European Society for Research in Mathematics Education 2022
 • Kjeld Morten Blomhøj, Per Øystein Haavold, Ida Friestad Pedersen :
  Inquiry-based mathematics teaching in practice: a case of a three-phased didactical model
  European Society for Research in Mathematics Education 2022
 • Ida Friestad Pedersen, Børge Irgens, Øistein Søvik, Hilja Lisa Huru :
  Valg av læringsressurser i høyere utdanning innen MNT-fag: perspektiver fra undervisere og studenter
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2021 DOI
 • Ida Friestad Pedersen :
  WHAT CHARACTERIZES THE ALGEBRAIC COMPETENCE OF NORWEGIAN UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS? EVIDENCE FROM TIMSS ADVANCED
  International Journal of Science and Mathematics Education 2013 DOI
 • Ida Friestad Pedersen :
  Is TIMSS Advanced an appropriate instrument for evaluating mathematical performance at the advanced level of Norwegian upper secondary school? An analysis of curriculum documents and assessment items
  Acta Didactica Norge 2013 DOI
 • Ida Friestad Pedersen :
  "I need advanced mathematics to pursue the career of my choice". Norwegian students' motivations for enrolling in mathematics and their plans for post-secondary studies
  Nordisk matematikkdidaktikk 2013
 • Geir Engen, Harald Johnsen, Ida Friestad Pedersen, Tanos Elfouhaily :
  Curvature Effects in Ocean Surface Scattering
  IEEE Transactions on Antennas and Propagation 2006 DOI
 • Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad, Ida Friestad Pedersen :
  Matematikk i motvind. TIMSS Advanced 2008 i videregående skole
  Unipub forlag 2010
 • Ida Friestad Pedersen, Hilja Lisa Huru, David Andre Coucheron :
  Kontinuitet i overgangen fra skole til universitet - Implikasjoner av Fagfornyelsen for MNT-fagene
  2023 ARKIV
 • Ida Friestad Pedersen :
  Hvordan kan studentaktive vurderingsformer fremme selvregulert læring?
  2021 FULLTEKST
 • Ida Friestad Pedersen :
  Student views on different types of formative feedback in computer aided mathematics assessments.
  2017
 • Ida Friestad Pedersen :
  Engineering students mathematics-related attitudes, beliefs and values: Identifying issues for further research
  2016
 • Ida Friestad Pedersen :
  How can we characterize the algebraic competence of Norwegian Upper Secondary School students? Evidence from TIMSS Advanced
  2012
 • Ida Friestad Pedersen :
  Cross-national cultures of upper secondary school mathematics. An analysis of achievement profiles in TIMSS Advanced
  2012
 • Ida Friestad Pedersen, Liv Sissel Grønmo :
  Norwegian upper secondary school students' performance in solving algebraic inequalities
  2010
 • Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad, Ida Friestad Pedersen, Svein Lie, Carl Angell, Anubha Rohatgi :
  Mathematics and Physics in Upper Secondary School. "One step back"
  2009
 • Liv Sissel Grønmo, Torgeir Onstad, Ida Friestad Pedersen, Svein Lie, Carl Angell, Anubha Rohatgi :
  Matematikk og fysikk i videregående skole. "Et skritt tilbake"
  2009

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Utforskende matematikkundervisning

  Formativ vurdering

  Studentaktiv undervisning

  Overgangen skole-universitet

  Undervisning

  • Mat-1052 Matematikk 2 for ingeniører (2018, 2019, 2021, 2023, 2024)
  • Mat-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk (2017, 2019-2023)
  • MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere
  • Tek-0002 Matematikk/fysikk for Y-vei (2012-2020)

  Utgåtte emner:

  • Mat-2050 Matematikk 3 for ingeniører (2014, 2017)