#
Foto: UiT/Christian Halvorsen
#
Seksjon for økonomi og innkjøp elin.andersen@uit.no 77660395 TROM ADM B 256

Andersen, Elin Katrine


Faggruppeleder økonomi