Personkort bilde
Foto: UiT

Lydersen, Trine

Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Undervisning og veiledning på bachelor i luftfartsfag 

  • Studieleder master i luftfartsvitenskap
  • Undervisningsleder ved Institutt for teknologi og sikkerhet
  • Instituttets representant i fakultetets studieutvalg (SU)
  • Koordinerer utvikling og revisjon av studieprogrammer og emner

  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.

  • [Loading...]