Trine Lydersen.jpg
Foto: UiT
Trine Lydersen.jpg
Institutt for teknologi og sikkerhet trine.lydersen@uit.no +4777660352 950 64 620 Tromsø TEK 3.039

Trine Lydersen


Universitetslektor luftfartsfag - nestleder ITS

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor luftfartsfag

 • Undervisningsoppgaver på bachelor i luftfartsfag
 • Emneansvarlig FLY-2140: Bacheloroppgave luftfartsfag 
 • Emneansvarlig FLY-1008: Anvendt metode og statistikk 
 • Emneansvarlig FLY-1009: Innføring i luftfartsvitenskap

Undervisningsleder 

 • Instituttets representant i fakultetets studieutvalg (SU)
 • Overordnet ansvar for kvalitet i studieprogrammene
 • Utvikling og revisjon av studieprogrammer 

 • Lydersen, Trine. Rena som nasjonalt sivilt-militært utdanningssenter. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Undervisning

  • Undervisning og veiledning på bachelor i luftfartsfag