Personkort bilde

Betty Steinsvik

Universitetslektor i pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Flag icon Flag icon

Undervisning, veiledning, prosjektrelatert arbeid og utviklingsarbeid i hovedsak tilknyttet førskolelærerutdanningen. Hovedområder er barnehagefaglige tema som f.eks: barns lek og læring, barnehagens kunnskapstradisjon og læringsstrategier, barnehageutvikling, ledelse og utvikling av barnehagen. Jeg har også undervisnings- og veiledningsarbeid knyttet til ledelse- og utviklingsstudier med studenter tilhørende barnehage- eller skolesektoren - både på bachelor- og masternivå. Videre har jeg hatt ansvar for en rekke kurs og konferanser for barnehage- og skolesektoren.

  • Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C.. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. 2015.

  • Steinsvik, Betty; Nordli, Ingrid C.. Kompetanse for mangfold - kultur for læring. 2015.

  • [Loading...]