Personkort bilde

Linda Stein

Førsteamanuensis Institutt for klinisk odontologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Forskning innen samfunnsodontologi. Hovedinteresser er utbredelse av tannsykdom i befolkningen, tannhelse hos urfolk, tannhelsetilbud til ulike grupper i befolkningen, og bruk av forebyggende strategier i og utenfor tannklinikk. I tillegg forsker jeg på helsekompetanse - i hvilken grad folk er i stand til å få tak i, forstå og bruke helseinformasjon, og hvordan dette påviker deres helseatferd og helsetilstand.  

 

Utdanning:

Doktorgrad (PhD) i medisinke fag (klinisk odontologi), UiT 2015

Master (MSc) i ernæring, helse og miljøfag , OsloMet 2008

Veiledningspedagogikk, OsloMet 2005

Praktisk pedagogisk utdanning, OsloMet 2004

Tannpleierutdanning, UiO 2000

 

 

Arbeidserfaring:

Gjesteforsker ved Melbourne Dental School, University of Melbourne 2018-2019

Førsteamanuensis, UiT 2015 -

Stipendiat med undervisningsplikt, UiT, 2009-2015

Instruktørtannpleier (klinisk veileder, deltid), UiO, 2004-2006

Tannpleier i privatpraksis, Oslo/Bærum, 2000-2006

 

 

 

ODO-2504 Samfunnsodontologi

TANN-111 Bacheloroppgaven

TANN-108 Folkehelse

ODO- 3901 Masteroppgaven

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, delemne Viten

 

 • Nestleder for utdanning Bachelor i tannpleie
 • Arbeidsoppgaver innen forskning og undervisning
 • Medlem i forskningsgruppen Dental Public Health and Behaviour

 Emneleder for:

ODO-2504 Samfunnsodontologi

TANN-108 Folkehelse

TANN-111 Bacheloroppgave

 

 

 

 • Stein, Linda Maria; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Skudutyte-Rysstad, Rasa; Widström, Eeva. Forebyggende tiltak i Den offentlige tannhelsetjenesten: Samsvarer rutinene på klinikken med kunnskapsbasert praksis?. (Fulltekst: http://www.tannlegetidende.no/i/2018/9/d2e2310 Den norske tannlegeforenings tidende 2018; Volum 128. ISSN 0029-2303.s 702 - 708.

 • Stein, Linda Maria; Bergdahl, Maud; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Jan. Effects of the Conceptual Model of Health Literacy as a Risk: A Randomised Controlled Trial in a Clinical Dental Context. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2018; Volum 15 (8). ISSN 1661-7827.s doi: 10.3390/ijerph15081630.

 • Widström, Eeva; Tillberg, Anders; Byrkjeflot, Lars Inge; Stein, Linda Maria; Skudutyte-Rysstad, Rasa. Community-based preventive activities in the Public Dental Service in Norway. International Journal of Dental Hygiene 2017; Volum 16 (2). ISSN 1601-5029.s e112 - e119.s doi: 10.1111/idh.12326.

 • Stein, Linda Maria; Bergdahl, Maud; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Jan. Exploring the association between oral health literacy and alexithymia. (Fulltekst: http://www.cdhjournal.org/view.php?article_id=658&journal_id=60 Community Dental Health 2015; Volum 32 (3). ISSN 0265-539X.s 143 - 147.s doi: 10.1922/CDH_3637Stein05.

 • Stein, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud; Bergdahl, Jan. Development and validation of an instrument to assess oral health literacy in Norwegian adult dental patients. (Fulltekst: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/00016357.2015.1007477 (Sammendrag: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/00016357.2015.1007477) Acta Odontologica Scandinavica 2015; Volum 73 (7). ISSN 0001-6357.s 530 - 538.s doi: 10.3109/00016357.2015.1007477.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Sverre; Mosdøl, Annhild; Holst, Dorthe. Prediktorer for oral hygieneatferd i den voksne norske befolkningen. Den norske tannlegeforenings tidende 2009; Volum 119 (5). ISSN 0029-2303.s 298 - 302.s doi: http://www.tannlegetidende.no/dntt/pdf2009/P09-05-298-302.pdf.

 • Stein, Linda Maria. Sliter du med å forstå helseinformasjon?. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/sliter-du-med-a-forsta-helseinformasjon/o/5-124-102070 NordNorsk debatt 2021.

 • Stein, Linda Maria. Becoming Health Literate. ADOTHA 6th International Conference 2021-09-04 - 2021.

 • Stein, Linda Maria; Johnsen, Jan-Are Kolset. Tannhelseforståelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205510791.s 73 - 82.

 • Stein, Linda Maria. Tidens tann - en suksesshistorie om tenner. Jubileumsforedrag UiT 50 år 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Stein, Linda Maria. Frykter fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-tenner/2016/01/frykter-fluorskepsis-kan-fore-oss-flere-tiar-tilbake 2016.

 • Stein, Linda Maria. Norsk ekspert: Anbefaler alle å fortsette å bruke tanntråd. (Fulltekst: http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/norsk-ekspert-anbefaler-alle-%C3%A5-fortsette-%C3%A5-bruke-tanntr%C3%A5d-40073 2016.

 • Stein, Linda Maria. Kan fluorskepsis ødelegge tannhelsen vår?. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20002316/02-02-2016#t=3m25s 2016.

 • Stein, Linda Maria. Hvorfor gjør ikke pasientene som jeg sier?. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Kommunikasjon mellom behandler og pasient. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluor er nødvendig for alle som har tenner. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjon. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-helsetjeneste-helseadministrasjon/2015/07/halvparten-av-oss-forstar-ikke 2015.

 • Stein, Linda Maria. Èn av tre forstår ikke beskjedene fra legen. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/en-av-tre-forstar-ikke-beskjedene-fra-legen-1.12450755 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan få store konsekvenser. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/fluorskepsis-kan-fa-store-konsekvenser-1.12448830 2015.

 • Stein, Linda Maria. Gebiss var faktisk en vanlig konfirmasjonsgave. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/gebiss-var-faktisk-en-vanlig-konfirmasjonsgave/s/5-34-203442 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake i tid!. (Fulltekst: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=422982&p_dimension_id=88108&p_menu=28723 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjonen. (Fulltekst: https://uit.no/Content/423596/Labyrint02_2015_web.pdf 2015.

 • Stein, Linda Maria; Ullbro, Arne Christer; Sjögren, Anders Per Gustav. Tenner kommuniserer med hverandre. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Svendsen, Linda Maria; Bergdahl, Jan; Bergdahl, Maud Annika; Pettersen, Kjell Sverre. Development and testing of a new measuring instrument of oral health literacy: implications for health communication. COMET 2012: Tenth Interdisiplinary Conferenc Communication, Medicine & Ethics 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud Annika; Bergdahl, Jan. Oral health literacy in adult patients. The 37th ADEE Annual Meeting 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • Stein, Linda Maria. Sliter du med å forstå helseinformasjon?. (Fulltekst: https://www.nordnorskdebatt.no/sliter-du-med-a-forsta-helseinformasjon/o/5-124-102070 NordNorsk debatt 2021.

 • Stein, Linda Maria. Becoming Health Literate. ADOTHA 6th International Conference 2021-09-04 - 2021.

 • Stein, Linda Maria; Johnsen, Jan-Are Kolset. Tannhelseforståelse. Gyldendal Akademisk 2018 ISBN 9788205510791.s 73 - 82.

 • Stein, Linda Maria. Tidens tann - en suksesshistorie om tenner. Jubileumsforedrag UiT 50 år 2018-05-02 - 2018-05-02 2018.

 • Stein, Linda Maria. Frykter fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-tenner/2016/01/frykter-fluorskepsis-kan-fore-oss-flere-tiar-tilbake 2016.

 • Stein, Linda Maria. Norsk ekspert: Anbefaler alle å fortsette å bruke tanntråd. (Fulltekst: http://www.kk.no/helse-kosthold-trening/norsk-ekspert-anbefaler-alle-%C3%A5-fortsette-%C3%A5-bruke-tanntr%C3%A5d-40073 2016.

 • Stein, Linda Maria. Kan fluorskepsis ødelegge tannhelsen vår?. (Fulltekst: https://radio.nrk.no/serie/jacobsen/DMPO20002316/02-02-2016#t=3m25s 2016.

 • Stein, Linda Maria. Hvorfor gjør ikke pasientene som jeg sier?. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Kommunikasjon mellom behandler og pasient. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluor er nødvendig for alle som har tenner. 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjon. (Fulltekst: http://forskning.no/forebyggende-helse-helsetjeneste-helseadministrasjon/2015/07/halvparten-av-oss-forstar-ikke 2015.

 • Stein, Linda Maria. Èn av tre forstår ikke beskjedene fra legen. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/en-av-tre-forstar-ikke-beskjedene-fra-legen-1.12450755 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan få store konsekvenser. (Fulltekst: http://www.nrk.no/troms/fluorskepsis-kan-fa-store-konsekvenser-1.12448830 2015.

 • Stein, Linda Maria. Gebiss var faktisk en vanlig konfirmasjonsgave. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/gebiss-var-faktisk-en-vanlig-konfirmasjonsgave/s/5-34-203442 2015.

 • Stein, Linda Maria. Fluorskepsis kan føre oss flere tiår tilbake i tid!. (Fulltekst: https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=422982&p_dimension_id=88108&p_menu=28723 2015.

 • Stein, Linda Maria. Halvparten av oss forstår ikke helseinformasjonen. (Fulltekst: https://uit.no/Content/423596/Labyrint02_2015_web.pdf 2015.

 • Stein, Linda Maria; Ullbro, Arne Christer; Sjögren, Anders Per Gustav. Tenner kommuniserer med hverandre. Forskningsdagene 2014 2014-09-19 - 2014-09-20 2014.

 • Svendsen, Linda Maria; Bergdahl, Jan; Bergdahl, Maud Annika; Pettersen, Kjell Sverre. Development and testing of a new measuring instrument of oral health literacy: implications for health communication. COMET 2012: Tenth Interdisiplinary Conferenc Communication, Medicine & Ethics 2012-06-28 - 2012-06-30 2012.

 • Svendsen, Linda Maria; Pettersen, Kjell Sverre; Bergdahl, Maud Annika; Bergdahl, Jan. Oral health literacy in adult patients. The 37th ADEE Annual Meeting 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.

 • [Loading...]