Bilde av Jentoft, Rita
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Rita Jentoft


Dosent

Stillingsbeskrivelse

Ansatt som dosent ved ergoterapeututdanningen, institutt for helse- og omsorgsfag (IHO).  

Forskningsinteresser knyttes til bruk av terapeutsik kompetanse, tverrprofesjonell utdanning, teknologi og læring.


 • Marianne Olsen, Rita Jentoft :
  Developing professional competence in an unfamiliar setting: Practice learning in Zambia
  Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2023 ARKIV / DOI
 • Rita Jentoft :
  Boundary-crossings among health students in interprofessional geropsychiatric outpatient practice: Collaboration with elderly people living at home
  Journal of Interprofessional Care 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Rita Jentoft :
  Viten skapt gjennom fleksibel læring
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Anita Iversen, Nanna Hauksdottir, Sidsel Tveiten, Rita Jentoft, Bente Norbye :
  Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.
  Fagbokforlaget 2018
 • Torhild Holthe, Rita Jentoft, Cathrine Arntzen, Kirsten Thorsen :
  Benefits and burdens: family caregivers’ experiences of assistive technology (AT) in everyday life with persons with young-onset dementia (YOD)
  Disability and Rehabilitation: Assistive Technology 2017 DOI
 • Gunn Nilsskog, Rita Jentoft :
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø - oppstart og utvikling
  Orkana Forlag 2015 DOI
 • Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Rita Jentoft :
  Innledning
  Orkana Forlag 2015
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen :
  Kreativt verksted -en læringsarena for utforskning av terapeutisk kompetanse
  Orkana Forlag 2015 DOI
 • Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Rita Jentoft :
  Ergoterapi- mangfold og muligheter
  Orkana Forlag 2015
 • Rita Jentoft, Eva Therese Næss :
  TeraVRi Terapeutisk kompetanse gjennom VR i en tverrprofesjonell kontekst
  2023
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Rita Jentoft, Sissel Horghagen, Heidi E. Fløtten, Tore Bonsaksen :
  RETHOS - Hvordan sikre ergoterapeuters fremtidsrettede kompetanse?
  2022
 • Rita Jentoft, Vegard Horne :
  Interaktiv video som pedagogisk redskap og strategi for å fremme studenters kompetanse om boligvurdering hos hjemmeboende eldre
  2022
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Podcast 3 om aldring, demens og mestring av hverdagen med Jentoft & Holthe
  2022 DATA
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Aldring, demens og mestring av hverdagen med Jentoft&Holthe Podcast 4
  2022 DATA
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 2 om «Aldring, demens og mestring av hverdagen».
  09. mai 2022 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 1 om Aldring, Demens og mestring av hverdagen
  09. mai 2022 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 3 Om aldring, demens og mestring av hverdagen
  09. mai 2022 DATA
 • Sissel Horghagen, Rita Jentoft, Heidi E. Fløtten :
  Er de nye studieplanene for ergoterapeututdanningene i samsvar med Nasjonal forskrift for retningslinjer for ergoterapeututdanninger?
  Ergoterapeuten 01. juli 2022
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  PODCAST 4 om aldring, demens og mestring av hverdagen
  09. mai 2022 DATA
 • Magnus Haakens, Marte Bogen Sinderud, Åsne Kalland Aarstad, Heidi E. Fløtten, Sissel Horghagen, Rita Jentoft :
  Evaluering av implementering av RETHOS for studieprogrammene i ergoterapi. Rapport 4/2022. NOKUT
  2022
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Filmen er basert på Gunn og Erik sine hverdagslivserfaringer med demens og velferdsteknologi
 • Even Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja, Marianne Olsen m.fl.:
  Samfunnet trenger ergoterapeuter
  Nordlys 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. oktober 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu :
  Åse og Knut utforsker hvilken nytte velferdsteknologi kan ha i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Demens og velferdsteknologi i hverdagslivet
  2021 DATA
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu :
  Sverre og Petter utforsker bruk og nytte av velferdsteknologi i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. oktober 2021
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Jentoft, Tore Bonsaksen, Sissel Horghagen, Heidi E. Fløtten, David W. Osen, Eva S. Kjølstad m.fl.:
  RETHOS - utdanning av framtidens ergoterapeuter
  Ergoterapeuten 2020
 • Rita Jentoft, Cathrine Arntzen, Torhild Holthe :
  Does assistive technology assist everyday life for younger persons with dementia and their family carers?
  2018
 • Rita Jentoft, Carina Ryssdal :
  Interprofessional education in practical training - a new pedagogical strategy to improve professional collaboration in a mental health outpatient setting with elderly people living at home
  2018
 • Rita Jentoft, Anita Iversen :
  Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration
  2018
 • Cathrine Arntzen, Rita Jentoft, Torhild Holthe :
  Use and benefit of assistive technology in everyday life for younger persons with dementia and family carers
  2017
 • Katrine Wennevold, Rita Jentoft :
  Sink or swim - Exploring IPE in a new setting
  2017
 • Rita Jentoft, Ann-Kristin, Student UiT Windstad :
  Interprofessional collaboration and learning within a homebased mental health practice -Bringing down health professional boundaries?
  2017
 • Nanna Hauksdottir, Bente Norbye, Johanna Dahlberg, Rita Jentoft, Madeleine Abrandt Dahlgren :
  From patient-centredness to partneship: Re-thinking the client's role in IPE
  2016
 • Nanna Hauksdottir, Johanna Dahlberg, Rita Jentoft, Madeleine Abrandt Dahlgren :
  Webinar; Rethinking the client’s role in IPE – October 2016
 • Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Rita Jentoft :
  Ergoterapeutens rolle i samfunnet
  2015 FULLTEKST
 • Rita Jentoft, Torhild Holthe, Cathrine Arntzen :
  Eksempler på hvordan kognitive hjelpemidler kan støtte personer med demens og deres pårørende i hjemmet
  2014
 • Torhild Holthe, Rita Jentoft, Cathrine Arntzen :
  Factors that promote or hinder use of assistive technology as support for people with dementia and their family carers. Experiences from the intervention with AT to younger people living with dementia in Norway, 2009-2011
  2014
 • Rita Jentoft, Iris Helene Borch :
  Ergonett og Fysionett Prosessen med utvikling av Læringsnett 2
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Terapeutisk kompetanse
  • Fleksibel læring i digitale mulighetsrom
  • Tverrprofesjonell samarbeidslæring og utdanning
  • Velferdsteknologi, læring og helse knyttet til brukers perspektiv, profesjoner og utdanning

   

  Undervisning

  Aktivitetsperspektivet

  Kreativt verksted

  Terapeutisk kompetanse

  Utfordrende samhandling

  Kartlegging av kognitiv funksjon

  Demens og velferdsteknologi

  Boligvurdering

  Vitenskasteori, etikk og forskningsmetoder

  Veiledning Bachelor

   

   

   

   


  Medlem i forskningsgruppe  CV

  Utdanning

  2011: Phd.kurs om følgeforskning 10sp

  2010: Phdkurs om praksisforskningn 5sp

  2003: Graden Candidata Sanitatis (Hovedfag)
  2000: Videreutdanning i Faglig Pedagogisk Veiledning, modul 3 og 4, 30 cr.
  1996: Videreutdanning i faglig Pedagogisk Veiledning, modul 1 og 2, 30 cr.
  1991: Examen Philosopicum, Universitetet i Tromsø, 30 cr.     
  1992: Påbygnadslinjae, Utbilding i arbetsterapi, inriktning mot psykiatrisk vård, Universitetet i Linkøping, 30cr.    
  1985: 3 år utdanning ved ergoterapeututdanninga i Trondheim, 120 cr. Offentlig godkjenning som ergoterapeut
  1981: 1 år videregående kurs i vev
  1979: ½ år grunnkurs i tegning, form og farge og 1/2 år grunnkurs i søm
  1975-78: Ex. Artium

  Yrkespraksis

  2019- : Dosent ved Bachelorprogram i ergoterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag, Helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø, UIT

  2016-2019: Avdelingsleder for bachelorprogram i radiografi, ergoterapi og fysioterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag

  2012 - 2016: Studieleder, Bachelorprogrammet i ergoterapi, Institutt for helse- og omsorgsfag, IHO, Helsevitenskaplige fakultet, Universitetet i Tromsø, UIT

  2009-2011: Førstelektor, Bachelor programmet i ergoterapi, IHO/UIT
  1990/1994/1994-2008: Lærer/lektor ved Høgskolen i Tromsø, Ergoterapeut utdanning. Videreutdanningen i Psykisk Helsearbeid (1999-2001),  Velferdsstudier (2000-2004)2004-2006: Gruppeveileder i SEPREP, senter for psykososial rehabilitering og psykoterapi, 2 års utdanningsprogram. Region Vesterålen
  2001 -2003: Gruppeveileder i SEPREP, senter for psykososial rehabilitering og psykoterapi, 2 års utdanningsprogram. Region Nord Troms
  1985-94: Åsgård Psykiatriske Sykehus, Tromsø, ledende ergoterapeut innen poliklinikk/dagavdeling, alderspsykiatri og langtidsrehabilitering
  1981-82: Vestlund behandlingssenter, senter for barn med hjerneskade, Bergen
  1980-81: Midtbygda sykehjem, Bergen                                         
  1979-85: Vikariater ved Åsgård Psykiatriske Sykehus, Tromsø