Astrid Vekve Nymo
Astrid Vekve Nymo
Institutt for helse- og omsorgsfag astrid.vekve.nymo@uit.no 77660643 TROM MH U9.131

Astrid Vekve Nymo


Studieleder bachelorprogram i ergoterapi

Stillingsbeskrivelse

Studieleder bachelorprogram i ergoterapi.

 

 


 • Nymo, Astrid Vekve. Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 65 - 81.s doi: 10.33673/ooa20193/4.
 • Mathisen, Vår; Edvardsen, Even Elias; Olsen, Marianne; Åsli, Lene Angel; Horne, Vegard; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Nymo, Astrid Vekve. Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet. Framtid i nord 2021.s doi: https://www.framtidinord.no/meninger/2021/10/27/Ergoterapeuter-muliggj%C3%B8r-hverdagslivet-24746909.ece.
 • Mathisen, Vår; Edvardsen, Even Elias; Olsen, Marianne; Åsli, Lene Angel; Horne, Vegard; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Nymo, Astrid Vekve. Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet. Avisa Nordland 2021.
 • Mathisen, Vår; Edvardsen, Even Elias; Olsen, Marianne; Åsli, Lene Angel; Horne, Vegard; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Nymo, Astrid Vekve. Derfor trenger vi ergoterapeuter. Nordnorsk debatt - Nordlys 2021.s doi: https://www.nordnorskdebatt.no/samfunnet-trenger-ergoterapeuter/o/5-124-146435.
 • Mathisen, Vår; Edvardsen, Even Elias; Olsen, Marianne; Åsli, Lene Angel; Horne, Vegard; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Nymo, Astrid Vekve. Ergoterapeuter er muliggjørere. Avisa Tromsø 2021.
 • Nymo, Astrid Vekve; Edvardsen, Even Elias. Erfaringer med problembasert læring som studentaktiv læringsform i ergoterapeututdanning. Undervisningspedagogisk fagdag 2021-10-27 - 2021-10-27 2021.
 • Edvardsen, Even Elias; Nymo, Astrid Vekve; Horne, Vegard; Åsli, Lene Angell; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Olsen, Marianne; Mathisen, Vår. Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi. iFinnmark 2021.
 • Edvardsen, Even Elias; Nymo, Astrid Vekve; Horne, Vegard; Åsli, Lene Angell; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Olsen, Marianne; Mathisen, Vår. Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi. Altaposten 2021.
 • Edvardsen, Even; Olsen, Marianne; Åsli, Lene Angell; Horne, Vegard; Hepo-oja, Mari; Olsen, Marianne; Jentoft, Rita; Nymo, Astrid Vekve. Samfunnet trenger ergoterapeuter. Nordlys 2021. ISSN 0805-5440.
 • Mathisen, Vår; Nilsskog, Gunn; Olsen, Marianne; Nymo, Astrid Vekve; Åsli, Lene Angel; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita. Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant. Ergoterapeuten 2020; Volum 63 (6). ISSN 0800-3475.s 62 - 71.
 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.
 • Nymo, Astrid Vekve; Hepo-oja, Mari; Langhaug, Kati; Gabrielsen, Charlotte. Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/mangfoldig-kompetanse-i.
 • Ness, Nils Erik; Nymo, Astrid Vekve; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Einbu, Guri; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Nygård, Solrun; Laberg, Toril. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. 2017.
 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. (data) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 34 - 36.
 • Laberg, Toril; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve; Norenberg, Dorte Lybye. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 54 - 56.
 • Nymo, Astrid Vekve. Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis. Den 6. fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Nymo, Astrid Vekve; Langhaug, Kati. Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer. Ergoterapeuten 2014; Volum 57 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 54.
 • Nymo, Astrid Vekve. Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2009 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.
 • Nymo, Astrid Vekve. Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. (omtale) 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Forbedring av læring i praksis. Utvikling av praksisprotokoll for ergoterapeututdanningen. Opplæring av praksisveiledere.

  Undervisning

  Aktivitetsperspektivet i ergoterapi.

  Aktivitetsanalyse og virksomhetsanalyse.

  Barns utvikling

  Kognitive funksjoner

  Universell utforming.

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV