Bilde av Nymo, Astrid Vekve
Bilde av Nymo, Astrid Vekve
Institutt for helse- og omsorgsfag astrid.vekve.nymo@uit.no +4777660643 Tromsø MH U9.131

Astrid Vekve Nymo


Studieleder bachelorprogram i ergoterapi

Stillingsbeskrivelse

Studieleder bachelorprogram i ergoterapi og radiografi.

 

 


 • Astrid Vekve Nymo :
  Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis
  Orkana Forlag 2015 DOI
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse
  Altaposten 2022
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Derfor trenger vi ergoterapeuter
  Nordnorsk debatt - Nordlys 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Ergoterapeuter bidrar til å styrke unges psykiske helse, hverdagsmestring og deltakelse
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Bidrar til å styrke unges psykiske helse. Hvordan kan vi som samfunn sørge for at unge blir fremtidens ressurser?
  Altaposten 28. oktober 2022 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Kristiina Hepo-Oja m.fl.:
  Vi burde i større grad være der for de unge
  Ergoterapeuten 2022
 • Astrid Vekve Nymo, Even Elias Edvardsen :
  Erfaringer med problembasert læring som studentaktiv læringsform i ergoterapeututdanning
  2021
 • Even Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angell Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja, Marianne Olsen m.fl.:
  Samfunnet trenger ergoterapeuter
  Nordlys 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  Altaposten 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter er muliggjørere
  Avisa Tromsø 27. oktober 2021
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Framtid i nord 27. oktober 2021 FULLTEKST
 • Vår Mathisen, Even Elias Edvardsen, Marianne Olsen, Lene Angel Åsli, Vegard Horne, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeuter muliggjør hverdagslivet
  Avisa Nordland 27. oktober 2021
 • Even Elias Edvardsen, Astrid Vekve Nymo, Vegard Horne, Lene Angell Åsli, Mari Hepo-oja, Rita Jentoft m.fl.:
  Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi
  iFinnmark 2021
 • Vår Mathisen, Gunn Nilsskog, Marianne Olsen, Astrid Vekve Nymo, Lene Angel Åsli, Mari Hepo-oja m.fl.:
  Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant
  Ergoterapeuten 2020
 • Toril Beate Røssvoll, Astrid Gramstad, Astrid Vekve Nymo :
  Rita Jentoft - Dynamisk dosent
  Ergoterapeuten 2020
 • Astrid Vekve Nymo, Mari Hepo-oja, Kati Langhaug, Charlotte Gabrielsen :
  Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten
  Nordlys 26. oktober 2018 FULLTEKST
 • Susanne Grødem Johnson, Anita Engeset, Daniel Lee, Astrid Vekve Nymo :
  Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.
  2017
 • Toril Laberg, Guri Einbu, Astrid Vekve Nymo, Dorte Lybye Norenberg :
  Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.
  Ergoterapeuten 2017 FULLTEKST
 • Susanne Grødem Johnson, Anita Engeset, Daniel Lee, Dorte Lybye Norenberg, Guri Einbu, Astrid Vekve Nymo :
  Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.
  Ergoterapeuten 2017 DATA
 • Astrid Vekve Nymo :
  Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis
  2017
 • Nils Erik Ness, Astrid Vekve Nymo, Janne Marita Alvestad Liaaen, Guri Einbu, Daniel Lee, Dorte Lybye Norenberg m.fl.:
  Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.
  2017
 • Astrid Vekve Nymo, Kati Langhaug :
  Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer
  Ergoterapeuten 2014
 • Astrid Vekve Nymo :
  Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet
  2009
 • Astrid Vekve Nymo :
  Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen
  2007 OMTALE

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forbedring av læring i praksis. Utvikling av praksisprotokoll for ergoterapeututdanningen. Opplæring av praksisveiledere.

  Undervisning

  Aktivitetsperspektivet i ergoterapi.

  Aktivitetsanalyse og virksomhetsanalyse.

  Barns utvikling

  Kognitive funksjoner

  Universell utforming.

   


  Medlem i forskningsgruppe


  CV