Astrid Vekve Nymo

Studieleder Institutt for helse- og omsorgsfag
Flag icon Flag icon

Forbedring av læring i praksis. Utvikling av praksisprotokoll for ergoterapeututdanningen. Opplæring av praksisveiledere.

Utdanning:

2008:     Master i helsefag, Universitetet i Tromsø 
2000:     Forskningsmetodekurs for Helsefaggrupper, Universitetet i Tromsø
1999:     Videreutdanning i pedagogisk veiledning, Høgskolen i Tromsø
1997:     Cand.mag. grad,  Høgskolen i Sør-Trøndelag
1997:     Videreutdanning i helse og sosialadministrasjon, Folkeuniversitetet i Tromsø / Høgskolen i Harstad
1990:     Ergoterapeututdanning, Trondheim helsefaghøgskole.
1985:     Examen Philosophicum, Universitetet i Tromsø

 Yrkespraksis:
2012 – d.d.   Universitetslektor, Bachelorprogram i Ergoterapi, Universitetet i Tromsø
2008 – 2011 Studieleder, Bachelorprogram i Ergoterapi, Universitetet i Tromsø (åremålsstilling)
2002 – 2003 Studieleder, Ergoterapeututdanninga, Høgskolen i Tromsø
1998 – 2007 Høgskolelærer, Ergoterapeututdanninga, Høgskolen i Tromsø
1998 Avdelingsleder ergoterapi / Ledende ergoterapeut, Rehabiliteringsavdelingen, Mellomveien Bo- og rehabiliteringssenter
1995 - 1997:  Prosjektleder, Rehabiliteringsprosjektet, Mellomveien Bo- og Rehab.senter
1994 - 1995:  Ledende ergoterapeut, Rehabiliteringsprosjektet, Mellomveien Bo- og Rehab.senter
1993 - 1994:  Ledende ergoterapeut, Harstad Sykehus
1991 - 1993:  Ergoterapeut / Ledende ergoterapeut, Regionsykehuset i Tromsø
1990 - 1991:  Ledende ergoterapeut, Riskatun Bo- og Rehabiliteringssenter
 

 Etterutdanning og kurs:
2010:          HMS-opplæring for ledere, Hemis as
2009:          Norsk Fagkongress i Ergoterapi, Bergen, Norsk Ergoterapeutforbund
2005:          Norsk Fagkongress i Ergoterapi, Lillehammer, Norsk Ergoterapeutforbund
2002:          Verdenskongress i Ergoterapi, Stockholm, WFOT
2002:          Individuelle planer, Faglig Forum for Helse og Sosialetaten
2001:          Norsk Fagkongress i Ergoterapi, Tromsø, Norsk Ergoterapeutforbund                     
                 (kongresstyreleder, med. programkomite, møteleder plenumssesjon)
2000:          Sanseintegrasjon og Sansemotorikk hos barn, Ergoterapeututdanningen,
                    Høgskolen i Tromsø
2000:          WHOs Klassifiseringssystem ICIDH-2, Høgskolen i Sør-Trøndelag
1999:          PBL i Norden: Pedagogikken Blir Levende, Nordisk Kongress i Ergoterapi
                  Norsk Ergoterapeutforbund
1999:          Nordisk Kongress i Ergoterapi, Norsk Ergoterapeutforbund
1999:          Nasjonal Fagkonferanse om Rehabilitering - visjon blir virkelighet,
                  Nordland Fylkeskommune
1998:          Occupational Performance Model (Australia), Høgskolen i Tromsø
1997:          Norsk Fagkongress i Ergoterapi, Norsk Ergoterapeutforbund
1996:          Konflikt-Konflikthåndtering, NSF-LSL; Norsk Sykepleierforbund Landsgruppen av
                 Sykepleieledere
1996:          Medarbeidersamtaler, Elito
1995:          AMPS - Assessment of  Motor and Prosess Skills, sertifiseringskurs,
                  Norrlands Universitetssjukhus
1994:          Rehabilitering i teori og praksis, Trinn 1, Faglig forum for helse- og sosialtjenesten
1994:          Prosjektplanlegging og ledelse, Del 1, Opus Tromsø
1995:          Innføringskurs i rehabilitering, Mellomveien Bo- og Rehab.senter
1992:          Arnadottir OT-ADL Neurobehavioral Evaluation, Sertifiseringskurs,
                 Sunnaas Sykehus
1994:          Videregående kurs for tillitsvalgte, Norsk ergoterapeutforbund / Norsk     
                 Bioingeniørforbund
1992:          Grunnkurs for tillitsvalgte, Norsk ergoterapeutforbund

 

 

Aktivitetsperspektivet i ergoterapi.

Aktivitets analyse og virksomhetsanalyse.

Barns utvikling

Universell utforming.

 

Studieleder bachelorprogram i ergoterapi.

Internasjonal kontakt - utveksling Norden

 

 

 • Nymo, Astrid Vekve. Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 65 - 81.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Nymo, Astrid Vekve; Hepo-oja, Mari; Langhaug, Kati; Gabrielsen, Charlotte. Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/mangfoldig-kompetanse-i.

 • Nymo, Astrid Vekve. Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis. Den 6. fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Ness, Nils Erik; Nymo, Astrid Vekve; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Einbu, Guri; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Nygård, Solrun; Laberg, Toril. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. (data) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 34 - 36.

 • Laberg, Toril; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve; Norenberg, Dorte Lybye. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 54 - 56.

 • Nymo, Astrid Vekve; Langhaug, Kati. Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer. Ergoterapeuten 2014; Volum 57 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 54.

 • Nymo, Astrid Vekve. Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2009 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.

 • Nymo, Astrid Vekve. Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. (omtale) 2007.

 • Røssvoll, Toril Beate; Gramstad, Astrid; Nymo, Astrid Vekve. Rita Jentoft - Dynamisk dosent. Ergoterapeuten 2020 (2). ISSN 0800-3475.s 52 - 53.

 • Nymo, Astrid Vekve; Hepo-oja, Mari; Langhaug, Kati; Gabrielsen, Charlotte. Mangfoldig kompetanse i skolehelsetjenesten. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s doi: https://nordnorskdebatt.no/article/mangfoldig-kompetanse-i.

 • Nymo, Astrid Vekve. Praksisprotokoll brukt i oppfølging av praksis. Den 6. fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Ness, Nils Erik; Nymo, Astrid Vekve; Liaaen, Janne Marita Alvestad; Einbu, Guri; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Nygård, Solrun; Laberg, Toril. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. Norsk fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.

 • Johnson, Susanne Grødem; Engeset, Anita; Lee, Daniel; Norenberg, Dorte Lybye; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve. Felles og like læringsutbyttebeskrivelser på studieprogramnivå hos alle seks ergoterapeututdanninger i Norge.. (data) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 34 - 36.

 • Laberg, Toril; Einbu, Guri; Nymo, Astrid Vekve; Norenberg, Dorte Lybye. Alle skal kunne delta. Ergoterapeuters kjernekompetanse.. (fulltekst) Ergoterapeuten 2017 (6). ISSN 0800-3475.s 54 - 56.

 • Nymo, Astrid Vekve; Langhaug, Kati. Kombistilling i klinisk praksis for ergoterapeutlærer. Ergoterapeuten 2014; Volum 57 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 54.

 • Nymo, Astrid Vekve. Sånn vil jeg bli! Praksisveileders og praksiserfaringers betydning for ergoterapeutstudentens dannelse av faglig identitet. Norsk Fagkongress i Ergoterapi 2009 2009-10-21 - 2009-10-23 2009.

 • Nymo, Astrid Vekve. Å bli ergoterapeut. Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. (omtale) 2007.

 • Medlem i forskergruppe

  [Loading...]