Ann-Monica Bakli Aglen


Seniorrådgiver

Stillingsbeskrivelse

50 % stilling som prosjektleder ved NAFKAM

Ansvar for samarbeidsprosjekt med Norsk revmatikerforbund og Kreftforeningen for å utvikle og distribuere informasjon om alternativ behandling rettet mot pasientgruppene og deres pårørende.