Rory Burford


Senioringeniør

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for den daglige driften av det polare laboratoriet for mikrober og geokjemi i kalde miljøer (Polar MAGIC).Forskningsinteresser

Analytisk biogeokjemi, akvatisk miljøgeokjemi, isbreer