Bilde av Håkonsen, Merethe Berger
Foto: UiT/Christian Halvorsen

Merethe Berger Håkonsen


Seksjonssjef/ Innkjøpssjef

Stillingsbeskrivelse

  •  Leder av Seksjon for innkjøp (Innkjøpstjenesten)
  • Ansvarlig for forvaltning av UiTs innkjøpsvirksomhet

Innkjøpstjenesten ved UiT er en service- og tjenesteleverandør som skal bistå enhetene med rådgivning og prosessledelse for anskaffelser. 

Innkjøpstjenesten utfører bestilling av varer og tjenester for avdelinger i UiTs fellesadministrasjon, og har i tillegg et overordnet eierskap for prosessen "Behov til Betaling".