Johanne Kristine Johansen


Stabsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Lederstøtte knyttet til instituttets daglige drift, saksbehandling innen personal- og økonomiforvaltning, HMS, koordinering av instituttets aktivitet opp mot øvrige administrative fellestjenester, samt administrativ støtte for instituttets forskningsgrupper og fagenheter.