Ragnhild Brenn


Virksomhetscontroller

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetscontroller

Forvaltning, rådgivning og bistand knyttet til økonomistyring bevilgningsøkonomien. Herunder utførelse og kvalitetssikring av hovedfordeling, budsjettprosessen, økonomirapportering til styret o.a.