No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak hanna.l.gronli@uit.no +4777645179 Tromsø TEO-H4 4.413

Grønli, Hanna Lerengen


Rådgiver

Stillingsbeskrivelse

·         Administrativ kontaktperson for Masterstudiet i rettsvitenskap, og kontaktperson for 2. og 3. avdeling
·         Administrativ kontaktperson for LL.M-programmet
·         Kontaktperson tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
·         Kontaktperson tilrettelegging for toppidrettsutøvere
·         Juridisk saksbehandling og utredning
·         Regelverk og forskrifter
·         Saksbehandling dispensasjon fra 3-gangerregelen og studieplanen
·         Saksbehandling permisjoner og nedsatt studieprogresjon
·         Saksbehandling karakterklager 
·         Saksbehandling godkjenning av ekstern utdanning, samt ex. phil og ex.fac.
·         Studieveiledning manglende gjennomføring av eksamen, ikke beståtte arbeidskrav, sykdom, legeerklæringer mv.

TEO-H4 4.413

Klikk for større kart