Svetlana Viktorovna Olsen


Seniorrådgiver, forretningsfører for UiTs fond og legater

Stillingsbeskrivelse

  • Styrestøtte for felles styre for syv av UiTs stiftelser og "UiT Formålskapital AS"
  • Støtte ved stipendtildelinger
  • Oppgaver knyttet til stiftelser generelt bl.a. vurdering av organisasjonsform, testamentariske gaver og donasjoner
  • Saksbehandling som gjelder omdanning av stiftelser herunder vedtektsendring, sammenslåing og avvikling
  • Regnskap og rapportering

Oversikt over stipend fra fond forvaltet ved UiT