Bilde av Buckchash, Himanshu
Bilde av Buckchash, Himanshu
Institutt for informatikk himanshu.buckchash@uit.no +4746381861

Himanshu Buckchash


Postdoktor

Stillingsbeskrivelse

Jeg jobber med Organ Vision-prosjektet.
Målet med Organ Vision er å utvikle en teknologi som kan automatisere prosessen med å identifisere mønstre/markører hos friske og ikke-friske mennesker på celle- og vevsnivå ved hjelp av mikroskopiske data. For dette samarbeider prosjektet om tre agendaer samtidig som følger:
Optikkteamet jobber med utviklingen av ultraraske mikroskoper for å fange spatiotemporale data ved svært høye hastigheter.
Biologiteamet jobber med å utvikle konstruert hjertevev som kan brukes til å gjøre observasjoner for både friske og syke tilstander.
Automatiseringsteamet jobber med utviklingen av kunstig intelligensalgoritmer som kan analysere spatiotemporale mikroskopidata for å oppdage unike mønstre og deretter bruke dem til å lære om sunne og syke fysiologiske tilstander.
Jeg jobber som postdoktor for å nå det tredje målet. Jeg jobber med å utvikle selvstyrte modeller som kan identifisere ulike morfologiske strukturer og interaksjonene mellom dem over en periode. Forutsetningen er at vi ikke har noen merkede data.