No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Forskningsgruppe for kognitiv nevrovitenskap camilla.larsen@uit.no

Larsen, Camilla  • Bystad, Martin Kragnes; Bystad, Camilla; Wynn, Rolf. How can placebo effects best be applied in clinical practice? A narrative review. (fulltekst) Psychology Research and Behavior Management 2015; Volum 8. ISSN 1179-1578.s 41 - 45.s doi: 10.2147/PRBM.S75670.
  • Aslaksen, Per M; Larsen, Camilla; Ørbo, Marte Christine. Noninvasiv hjernestimulering som depresjonsbehandling, presentasjon av et pågående forskningsprosjekt.. Faglig presentasjon for Tromsø kommune, Helse og omsorg, lavterskelsenter, Losen. 2022-06-07 - 2022-06-07 2022.
  • Aslaksen, Per M.; Ørbo, Marte Christine; Larsen, Camilla; Grønli, Ole. iTBS behandling mot depresjon, en randomisert kontrollert studie.. Fagmøte Psykisk Helse og Rusklinikken, UNN. 2022-03-16 - 2022-03-16 2022.
  • Larsen, Camilla. Forebygging med jod ved radioaktivitet. Tidsskrift for Den norske legeforening 2022. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.22.0184.
  • Johnsen, Oddny; Larsen, Camilla; Grønli, Ole Kristian; Aslaksen, Per Matti; Csifcsak, Gabor; Ørbo, Marte Christine. Forsker på behandling av depresjon. 2022.
  • Larsen, Camilla; Sager, Georg. Rasjonell og sikker farmakoterapi for eldre. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013. ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.22.0184.
  • Se alle arbeider i CRIStin →