Bilde av Gjørv, Jardar
Bilde av Gjørv, Jardar
Senter for fredsstudier (CPS) jardar.e.gjorv@uit.no +4777660526 Tromsø

Jardar Gjørv


Forskningsassistent og administrativ støtte ISK og CPS


 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  De siviles rolle i sammensatt krigføring
  Gyldendal Akademisk 2022
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv, Ørjan Nordhus Karlsson, Marte Aasen, Gjermund Forfang Rongved :
  I Norge er siviles rolle i forsvaret av landet stort sett glemt
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 28. september 2022 FULLTEKST
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Jardar Gjørv :
  Totalforsvars, tillit og (des)informasjon: siviles rollen i krise og konflikt
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →  Medlem i forskningsgruppe