Øystein Solvang


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Doktorgradsstipendiat i statsvitenskap fra 2022. Skriver doktorgradsavhandling om de norske kommune- og regionreformene, med et særlig fokus på Troms og Finnmark. Prosjektet ser blant annet på hvordan politiske aktører har mobilisert for og mot reform (og reversering) og på hvilke konsekvenser reformene har hatt.


 • Øystein Solvang, Njord Wegge :
  Hvordan skal Nord-Norge forsvares? En analyse av landmakten på NATOs nordflanke.
  Cappelen Damm Akademisk 2023 ARKIV
 • Øystein Solvang, Jo Saglie, Marte Winsvold :
  Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway
  International Political Science Review 2023 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Øystein Solvang :
  Frp kraftig fram i Nord-Norge i ny måling
  18. august 2023
 • Øystein Solvang :
  Partimåling i Nordland, Troms og Finnmark
  19. august 2023
 • Øystein Solvang :
  Ny måling i de nordnorske fylkene
  18. august 2023 FULLTEKST
 • Jo Saglie, Øystein Solvang, Marte Slagsvold Winsvold :
  Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway
  2022
 • Per Erik Solli, Øystein Solvang :
  Kronikk: Fem nordiske land ser USA nå som sikkerhetsgarantist
  Dagens næringsliv 01. april 2022 FULLTEKST
 • Per Erik Solli, Øystein Solvang :
  Finland and Sweden’s Path Towards NATO
  Royal United Services Institute (RUSI) 13. april 2022 FULLTEKST
 • Jo Saglie, Øystein Solvang, Marte Slagsvold Winsvold :
  Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
  2022
 • Per Erik Solli, Øystein Solvang :
  Finland og Sverige inn i NATO? Veien dit og konsekvenser.
  2022 ARKIV
 • Per Erik Solli, Øystein Solvang :
  Nordic Airpower Cooperation and Finland’s F-35 decision: Towards a New Era?
  2021 ARKIV
 • Jonas Stein, Camilla Brattland, Øystein Solvang :
  Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset
  2020 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Lokal- og regional politikk, reform, politisk mobilisering, kvantitative metoder, sikkerhetspolitikk.

  Undervisning

  SVF-1050 Kvantitative forskningsmetoder (Seminarleder)

  SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (Seminarleder)


  Medlem i forskningsgruppe