Anthony Acheampong


Førstekonsulent

Stillingsbeskrivelse

Forvaltningsenheten for befolkningsundersøkelse, ISM.

 

 


Publikasjoner utenom Cristin

 https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/17424


Forskningsinteresser

Befolkningsundersøkelse

Tromsøundersøkelse

Offentlig administrasjon

Offentlig politikk

Integrering, migrasjon, konfilkt studier, ideell organisasjons arbeid.